Close

Bài viết mới nhất

[4/2020] KHOÁ HỌC PMP ONLINE

Nội dungKHÓA HỌC PMP ONLINE All-in-1 Thông tin khoá học PMP Online :Khoá học này dành cho ai?3 lý do mà bạn nên học khoá học này: KHÓA HỌC PMP ONLINE All-in-1  Khoá họ…
Đọc Thêm

[4/2020] Khóa học ACP Online

Nội dungKHÓA HỌC ACP ONLINEThông tin khoá học ACP Online :Khoá học này dành cho ai?3 lý do mà bạn nên học khoá học này: KHÓA HỌC ACP ONLINE Khoá học ACP chất lượng …
Đọc Thêm
sách PMBoK 7

PMBOK GUIDE 7TH EDITION

(Minh họa bìa sách PMBoK 7th) Nội dungGiới thiệuThay đổi về Tiêu chuẩn để Quản lý Dự ánSự thay đổi từ 6th Edition – 7th EditionNền tảng nội dung số Sta…
Đọc Thêm

Tin Tức

sách PMBoK 7

PMBOK GUIDE 7TH EDITION

(Minh họa bìa sách PMBoK 7th) Nội dungGiới thiệuThay đổi về Tiêu chuẩn để Quản lý Dự ánSự thay đổi từ 6th Edition – 7th EditionNền tảng nội dung số Sta…
Read More

Kinh Nghiệm

Kiến Thức

Khóa Học

[4/2020] KHOÁ HỌC PMP ONLINE

Nội dungKHÓA HỌC PMP ONLINE All-in-1 Thông tin khoá học PMP Online :Khoá học này dành cho ai?3 lý do mà bạn nên học khoá học này: KHÓA HỌC PMP ONLINE All-in-1  Khoá họ…
Read More

[4/2020] Khóa học ACP Online

Nội dungKHÓA HỌC ACP ONLINEThông tin khoá học ACP Online :Khoá học này dành cho ai?3 lý do mà bạn nên học khoá học này: KHÓA HỌC ACP ONLINE Khoá học ACP chất lượng …
Read More

[3/2020] Khóa học PMP Pass4Sure K58

Nội dungKHÓA HỌC PMP PASS4SURE K58 Thông tin khoá học PMP K58 :Khoá học này dành cho ai?3 lý do mà bạn nên học khoá học này: KHÓA HỌC PMP PASS4SURE K58  Khoá học PMP v…
Read More

Tư Vấn & Ưu Đãi