Close

Sát cánh cùng Khởi nghiệp và Doanh nghiệp SME

Xây dựng mô hình kinh doanh

Xây dựng mô hình kinh doanh bới Business Model Canvas

Lean Startup

Khởi nghiệp tinh gọn, đi lên từ con số 0

Thiết kế dịch vụ (Service Design)

Các nguyên tắc giúp thiết kế dịch vụ hoàn hảo, khách hàng sửng sốt 

Phát Triển Sản Phẩm

Phát triển sản phẩm nhanh chóng đáp ứng nhu cầu thị trường

Quảng Cáo Google Adwords

Tiếp cận khách hàng mới trực tuyến với quảng cáo với Google AdWords

Quảng Cáo Facebook

Tăng tốc bán hàng với quảng cáo Facebook

Bán Hàng B2B

Qui trình bán hàng cho doanh nghiệp lớn, và cách sử dụng CRM

Growth Hacking

Chiến lược tăng tốc tăng trưởng trong thời gian ngắn 

Kế toán căn bản

Căn bản về kế toán và quản lý tài dòng tiền

Gọi vốn đầu tư

Những điều cần biết khi gọi vốn đầu tư

Luật doanh nghiệp cơ bản

Xử lý những vấn đề thường gặp