TỔNG QUAN VỀ CHỨNG CHỈ PGMP®

Nội dung 1, Tổng quan về chứng chỉ PgMP® Chứng chỉ PgMP là gì? Phân định vai trò công việc của PgMP® 2, Điều kiện dự thi 3, Làm hồ sơ và đăng ký thi4, Tài liệu học và tham khảo 1, Tổng quan về chứng chỉ PgMP® Chứng chỉ PgMP là gì? Chứng chỉ […]

Danh sách certified PMP, PMI-ACP, PgMP ở PMA trong quý 3/2021

PMA thống kê danh sách học viên đã đạt được các chứng chỉ PMI trong quý 3 năm 2021 Quý III.2020: 26 học viên pass PMP Quý III.2021: 51 học viên pass PMP, PMI-ACP, PgMP – Các chứng chỉ quốc tế của Viện Quản lý dự án Hoa Kỳ (PMI) bao gồm: Chứng chỉ Quản […]

Hướng dẫn kiếm PDUs và gia hạn chứng chỉ PMP®

Sau khi có được chứng chỉ PMP, nhiều người sẽ thắc mắc và bắt đầu tìm hiểu các thông tin liên quan tới việc gia hạn của chứng chỉ PMP. Nội dung Những điều cần làm sau khi thi Chứng chỉ PMP®CCR là gì? Gia hạn chứng chỉ PMP® bằng cách nào?Tắt tính năng tự […]

Các công cụ hàng đầu giúp team dự án làm việc ở nhà dễ dàng

Màn hình khi sử dụng Trello

Nội dung 1, Trello2, ProofHub3, Zoom 4, Microsoft Project5, Jira1, Trello Trello là một ứng dụng, phần mềm, công cụ quản lý công việc dùng để thiết lập và quản lý các đầu việc vô cùng logic hiệu quả. Tính năng nổi bật của Trello đó chính là quản lý công việc theo nhóm.giúp mọi người trong cùng […]

Kinh nghiệm làm bài thi PMP theo cấu trúc đề mới năm 2021

kết quả Pass của chứng chỉ PMI

Dưới đây là bài Lesson learn vô cùng chi tiết và tâm huyết của anh Nguyễn Huy Quang, PMP. Anh đã pass chứng chỉ PMP ngày 07/07/2021 với kết quả 3A vô cùng xuất sắc. PHẦN 1: TỔNG KẾT CHUNG VỀ BÀI THI PMP THEO KINH NGHIỆM CÁ NHÂN Các câu hỏi không dài và […]

Lesson Learned to have 7A trong kỳ thi ACP của anh Nguyễn Huy Quang

7A PMI-ACP

Nội dung RolesTeam performanceEstimation & planningStakeholder engagementIteration & project executionValue driven deliveryMultiple teamsKinh nghiệm chung:Roles Chủ yếu tập trung vào Agile leader/coach để xử lý các tình huống. Một vài câu về product owner. Chú ý nếu trong tình huống có cả Product Owner và Customer thì ông Customer mới là người quyết định cuối […]