Hướng dẫn kiếm PDUs và gia hạn chứng chỉ PMP®

Sau khi có được chứng chỉ PMP, nhiều người sẽ thắc mắc và bắt đầu tìm hiểu các thông tin liên quan tới việc gia hạn của chứng chỉ PMP. Nội dung Những điều cần làm sau khi thi Chứng chỉ PMP®CCR là gì? Gia hạn chứng chỉ PMP® bằng cách nào?Tắt tính năng tự […]