PMA – Professional Management Academy

Danh sách certified PMP, PMI-ACP, PgMP ở PMA trong quý 3/2021

Danh sách certified PMP, PMI-ACP, PgMP ở PMA trong quý 3/2021
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

PMA thống kê danh sách học viên đã đạt được các chứng chỉ PMI trong quý 3 năm 2021

✨Quý III.2020: 26 học viên pass PMP

✨Quý III.2021: 51 học viên pass PMP, PMI-ACP, PgMP

– Các chứng chỉ quốc tế của Viện Quản lý dự án Hoa Kỳ (PMI) bao gồm:

  1. Chứng chỉ Quản lý dự án chuyên nghiệp PMP – Project Management Professional
  2. Chứng chỉ Quản lý chương trình chuyên nghiệp PgMP – Program Management Professional
  3. Chứng chỉ PMI-ACP – PMI Agile Certified Practitioner
Nguồn: Từ học viên PMA
Nguồn: Từ học viên PMA
Nguồn: Từ học viên PMA
Nguồn: Từ học viên PMA

Chia sẻ: 

Bạn có câu hỏi?

Đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia và sẵn lòng tư vấn giúp bạn.