PMA – Professional Management Academy

Agile

Tin tức, kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến Agile.

Hướng dẫn làm hồ sơ PMI-ACP step-by-step (2021)

Lesson Learned to have 7A trong kỳ thi ACP của anh Nguyễn Huy Quang

Lesson Learned to have 7A – Nguyễn Thái Thọ (PMI-ACP K10)

So sánh phương pháp Scrum và Kanban trong Agile

Mô hình Waterfall là gì? Khi nào sử dụng Waterfall?

Work breakdown structure (WBS) là gì?

PMO là gì? Vai trò của PMO trong quản lý dự án

Điều chỉnh quản lý nguồn lực trong dự án Agile

Sử dụng Phân tích Xu hướng để xem hiệu suất một dự án