TỔNG QUAN VỀ CHỨNG CHỈ PGMP®

Nội dung 1, Tổng quan về chứng chỉ PgMP® Chứng chỉ PgMP là gì? Phân định vai trò công việc của PgMP® 2, Điều kiện dự thi 3, Làm hồ sơ và đăng ký thi4, Tài liệu học và tham khảo 1, Tổng quan về chứng chỉ PgMP® Chứng chỉ PgMP là gì? Chứng chỉ […]

Các công cụ hàng đầu giúp team dự án làm việc ở nhà dễ dàng

Màn hình khi sử dụng Trello

Nội dung 1, Trello2, ProofHub3, Zoom 4, Microsoft Project5, Jira1, Trello Trello là một ứng dụng, phần mềm, công cụ quản lý công việc dùng để thiết lập và quản lý các đầu việc vô cùng logic hiệu quả. Tính năng nổi bật của Trello đó chính là quản lý công việc theo nhóm.giúp mọi người trong cùng […]

Kinh nghiệm làm bài thi PMP theo cấu trúc đề mới năm 2021

kết quả Pass của chứng chỉ PMI

Dưới đây là bài Lesson learn vô cùng chi tiết và tâm huyết của anh Nguyễn Huy Quang, PMP. Anh đã pass chứng chỉ PMP ngày 07/07/2021 với kết quả 3A vô cùng xuất sắc. PHẦN 1: TỔNG KẾT CHUNG VỀ BÀI THI PMP THEO KINH NGHIỆM CÁ NHÂN Các câu hỏi không dài và […]