Danh sách certified PMP, PMI-ACP, PgMP ở PMA trong quý 3/2021

PMA thống kê danh sách học viên đã đạt được các chứng chỉ PMI trong quý 3 năm 2021 Quý III.2020: 26 học viên pass PMP Quý III.2021: 51 học viên pass PMP, PMI-ACP, PgMP – Các chứng chỉ quốc tế của Viện Quản lý dự án Hoa Kỳ (PMI) bao gồm: Chứng chỉ Quản […]

Hướng dẫn kiếm PDUs và gia hạn chứng chỉ PMP®

Sau khi có được chứng chỉ PMP, nhiều người sẽ thắc mắc và bắt đầu tìm hiểu các thông tin liên quan tới việc gia hạn của chứng chỉ PMP. Nội dung Những điều cần làm sau khi thi Chứng chỉ PMP®CCR là gì? Gia hạn chứng chỉ PMP® bằng cách nào?Tắt tính năng tự […]