PMA – Professional Management Academy

Phùng Thanh Cường

On-job Training

On-job Training (OJT) là gì? OJT hiệu quả hơn với Mô hình EDIC

Nội dung Giới thiệu On-job Training Vai trò của Người quản lý đối với Nhân sự Vấn đề với Nhân sự mới  Giải…

Các nguyên tắc lãnh đạo của một Project Manager

Đóng vai trò là một quản lý dự án, tất nhiên PM là người chịu trách nhiệm chính trong việc…