Category: Agile

Continuous Integration (CI)
Agile
Phạm Mạnh Cường

Continuous Integration: CI/CD là gì?

Continuous Integration cùng với Continuous Delivery hay CI/CD đã trở thành một quy trình không thể thiếu trong phát triển phần mềm. Giờ đây, CI/CD

xem thêm »