PMA – Professional Management Academy

Category: Đào tạo In-house

Đào tạo In-house
Nguyen Linh

Khóa học Quản lý Dự án tại VNPT Technology – Bước đầu trên con đường chuyên nghiệp

Nhận thức về điều này, VNPT Technology đã hợp tác với PMA – Học viên Quản lý Chuyên Nghiệp tổ chức một khóa học chuyên sâu về Quản lý Dự án, vừa qua đã thành công rực rỡ và để lại những dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn của những người tham gia.

xem thêm »