PMA – Professional Management Academy

Category: Khóa Học

Chứng chỉ PSM là gì?
Khóa Học
Nguyễn Quang Hoàng

Chứng chỉ PSM là gì?

Scrum là một framework phổ biến nhất khi triển khai các phương pháp Agile, tập trung vào các dự án phức tạp. Trong đó thì

xem thêm »