Cost Performance index (CPI) – Công Cụ Quan Trọng Trong Quản Lý Dự Án

Cost Performance index (CPI)

Cập nhật lần cuối vào 05/07/2024 bởi Nguyễn Quang Hoàng

Trong thế giới quản lý dự án, việc theo dõi và kiểm soát chi phí là một yếu tố then chốt quyết định sự thành công hay thất bại của dự án. Chỉ số Hiệu quả Chi phí (Cost Performance Index – CPI) là một trong những công cụ quan trọng giúp các nhà quản lý dự án đánh giá mức độ hiệu quả của việc sử dụng ngân sách. 

CPI không chỉ phản ánh tình hình tài chính hiện tại của dự án mà còn cung cấp những thông tin giá trị để điều chỉnh kế hoạch và đưa ra các quyết định chiến lược. 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về CPI, cách tính toán, diễn giải các giá trị, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến biến động của CPI và cách quản lý hiệu quả.

Cost Performance index (CPI) – Chỉ số Hiệu quả Chi phí là gì?

Chỉ số Hiệu quả Chi phí (Cost Performance Index (CPI)) là một chỉ số quan trọng trong quản lý dự án, dùng để đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí trong dự án. CPI cung cấp cái nhìn tổng quan về việc dự án có đang sử dụng ngân sách một cách hiệu quả hay không, bằng cách so sánh giá trị công việc đã hoàn thành (Earned Value – EV) với chi phí thực tế đã bỏ ra (Actual Cost – AC).

Cost Performance index (CPI)

CPI không chỉ giúp đo lường hiệu quả chi phí mà còn liên quan mật thiết đến hiệu suất chung của dự án. Một CPI cao (lớn hơn 1) cho thấy dự án đang tiến triển tốt về mặt tài chính, trong khi một CPI thấp (nhỏ hơn 1) cảnh báo rằng dự án đang gặp vấn đề với việc kiểm soát chi phí. Việc duy trì một CPI ổn định và trên mức 1 là mục tiêu quan trọng để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách đề ra.

Tầm quan trọng của CPI trong quản lý dự án

CPI là một công cụ mạnh mẽ giúp các nhà quản lý dự án theo dõi và kiểm soát chi phí của dự án. Bằng cách thường xuyên tính toán và xem xét CPI, nhà quản lý dự án có thể:

 • Đánh giá mức độ hiệu quả của việc sử dụng ngân sách.
 • Phát hiện sớm các vấn đề về chi phí để có biện pháp điều chỉnh kịp thời.
 • Đưa ra các quyết định quản lý tài chính chính xác hơn.
Cost Performance index (CPI)

Xem thêm: Rough order of magnitude (ROM) – Cách ước tính sơ bộ cho một dự án hiệu quả

Cách tính Cost Performance index (CPI)

Cost Performance Index (CPI) được tính bằng công thức:

Cost Performance index (CPI)
Image

Giải thích chi tiết từng thành phần

Giá trị thu được (Earned Value – EV):

 • Giá trị thu được (EV) là giá trị của công việc đã hoàn thành tính đến thời điểm hiện tại, theo kế hoạch ban đầu.
 • EV phản ánh mức độ hoàn thành công việc so với kế hoạch và giúp đo lường hiệu quả thực hiện dự án.

Chi phí thực tế (Actual Cost – AC):

 • Chi phí thực tế (AC) là tổng chi phí thực tế đã chi cho đến thời điểm hiện tại.
 • AC bao gồm tất cả các khoản chi phí đã phát sinh và thanh toán trong quá trình thực hiện dự án.

Ví dụ tính toán để minh họa công thức

Giả sử một dự án có các số liệu sau:

 • Giá trị thu được (EV) là 200 triệu đồng.
 • Chi phí thực tế (AC) là 180 triệu đồng.

Áp dụng công thức:

CPI=200/ 180=1.11

Điều này có nghĩa là dự án đang sử dụng chi phí một cách hiệu quả, với mỗi đồng chi phí thực tế bỏ ra thu được 1.11 đồng giá trị. Đây là dấu hiệu tích cực, cho thấy dự án đang trong tình trạng tài chính tốt.

Cách diễn giải các giá trị của Cost Performance index (CPI)?

Diễn giải các giá trị của Cost Performance Index (CPI)

CPI = 1: Dự án đúng ngân sách

 • Khi CPI bằng 1, điều này cho thấy dự án đang sử dụng ngân sách một cách chính xác như kế hoạch ban đầu. Mỗi đồng chi phí bỏ ra thu được một đồng giá trị công việc hoàn thành. Đây là dấu hiệu tích cực, cho thấy dự án đang được quản lý chi phí một cách hiệu quả.
 • Nhà quản lý dự án có thể tiếp tục theo dõi và duy trì các chiến lược hiện tại, vì dự án đang đi đúng hướng về mặt chi phí.

CPI < 1: Dự án vượt ngân sách

 • Khi CPI nhỏ hơn 1, điều này có nghĩa là dự án đang tiêu tốn nhiều chi phí hơn so với giá trị công việc hoàn thành. Ví dụ, nếu CPI là 0.8, điều này có nghĩa là với mỗi đồng chi phí bỏ ra, dự án chỉ thu được 0.8 đồng giá trị. Đây là dấu hiệu cảnh báo rằng dự án đang gặp vấn đề về quản lý chi phí và có thể cần điều chỉnh để tránh vượt ngân sách.
 • Nhà quản lý dự án cần xem xét lại kế hoạch và tìm kiếm các biện pháp để cải thiện hiệu quả chi phí. Điều này có thể bao gồm kiểm soát chặt chẽ hơn các khoản chi, tối ưu hóa quy trình làm việc, hoặc điều chỉnh phạm vi dự án để đảm bảo không vượt ngân sách.

CPI > 1: Dự án dưới ngân sách

 • Khi CPI lớn hơn 1, điều này cho thấy dự án đang sử dụng ngân sách hiệu quả hơn dự kiến. Ví dụ, nếu CPI là 1.2, điều này có nghĩa là với mỗi đồng chi phí bỏ ra, dự án thu được 1.2 đồng giá trị. Đây là một tín hiệu tốt, cho thấy dự án đang tiết kiệm chi phí và có khả năng hoàn thành trong phạm vi ngân sách hoặc thậm chí tiết kiệm được ngân sách.
 • Nhà quản lý dự án có thể tận dụng tình hình này để tạo ra các giá trị bổ sung hoặc dự trữ ngân sách cho các rủi ro không lường trước. Họ cũng có thể xem xét việc phân bổ lại nguồn lực để tối ưu hóa hiệu suất dự án.

Tại sao Cost Performance index (CPI) biến động?

Thay đổi phạm vi dự án

Phạm vi dự án xác định tất cả các công việc cần thiết để hoàn thành dự án. Khi phạm vi dự án thay đổi, các yêu cầu và công việc bổ sung có thể dẫn đến chi phí phát sinh ngoài dự kiến. Điều này làm Cost Performance Index (CPI) giảm xuống, cho thấy dự án đang vượt ngân sách. Việc kiểm soát thay đổi phạm vi chặt chẽ là cần thiết để giữ cho CPI ổn định.

Biến động chi phí tài nguyên

Chi phí tài nguyên như lao động, vật liệu và thiết bị có thể thay đổi do nhiều yếu tố như thị trường, cung cầu hoặc lạm phát. Khi chi phí tài nguyên tăng đột ngột, chi phí thực tế (AC) cũng tăng, làm giảm CPI. Quản lý hợp đồng và đàm phán giá cả hợp lý có thể giúp giảm thiểu biến động này.

Hiệu quả thực hiện dự án

Hiệu quả thực hiện dự án liên quan đến cách các công việc dự án được hoàn thành so với kế hoạch. Nếu dự án không hoàn thành công việc đúng hạn hoặc tốn nhiều nguồn lực hơn dự kiến, CPI sẽ giảm. Ngược lại, nếu công việc được hoàn thành hiệu quả hơn dự kiến, CPI sẽ tăng. Đảm bảo các quy trình làm việc hiệu quả và đào tạo nhân viên tốt có thể cải thiện CPI.

Rủi ro và vấn đề không lường trước

Rủi ro và vấn đề không lường trước như thiên tai, thay đổi quy định hoặc lỗi kỹ thuật có thể gây ảnh hưởng lớn đến chi phí dự án. Các rủi ro này thường dẫn đến chi phí bổ sung không dự kiến, làm giảm CPI. Thiết lập một kế hoạch quản lý rủi ro chi tiết có thể giúp giảm thiểu ảnh hưởng của các rủi ro này.

Cách quản lý và giảm thiểu biến động CPI

Theo dõi và báo cáo thường xuyên

Theo dõi và báo cáo thường xuyên giúp nhà quản lý dự án nắm bắt kịp thời tình hình chi phí và phát hiện sớm các vấn đề. Sử dụng các công cụ quản lý dự án để cập nhật và phân tích CPI định kỳ, từ đó đưa ra các biện pháp điều chỉnh kịp thời.

Điều chỉnh kế hoạch và ngân sách dự án

Khi phát hiện CPI có xu hướng giảm, điều chỉnh kế hoạch và ngân sách là cần thiết. Điều này có thể bao gồm việc cắt giảm các chi phí không cần thiết, điều chỉnh phạm vi dự án, hoặc tìm kiếm nguồn tài nguyên thay thế. Sự linh hoạt trong quản lý dự án giúp duy trì CPI ở mức ổn định.

Chiến lược quản lý rủi ro

Chiến lược quản lý rủi ro bao gồm việc xác định, đánh giá và lập kế hoạch đối phó với các rủi ro tiềm ẩn. Thiết lập một quỹ dự phòng cho các chi phí không lường trước và thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro có thể giúp bảo vệ CPI khỏi các biến động tiêu cực. Thường xuyên đánh giá lại rủi ro và cập nhật kế hoạch quản lý rủi ro để đảm bảo chúng luôn phản ánh đúng tình hình hiện tại của dự án.

Kết luận

Chỉ số Hiệu quả Chi phí (CPI) là một công cụ mạnh mẽ và cần thiết trong quản lý dự án, giúp nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về tình hình chi phí và hiệu quả sử dụng ngân sách. Hiểu rõ và áp dụng CPI một cách chính xác không chỉ giúp phát hiện sớm các vấn đề về chi phí mà còn hỗ trợ việc đưa ra các quyết định quản lý dự án kịp thời và hiệu quả. 

Bằng cách thường xuyên theo dõi, phân tích và điều chỉnh theo các biến động của CPI, các nhà quản lý dự án có thể duy trì kiểm soát chặt chẽ chi phí, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách đề ra. Hãy áp dụng CPI vào quy trình quản lý dự án của bạn để đạt được những kết quả tốt nhất và đưa dự án của bạn đến thành công.

PMA luôn trân trọng sự tin tưởng và ủng hộ từ cựu học viên. Chính vì vậy, chúng tôi triển khai chính sách referral hấp dẫn dành cho tất cả các khóa học tại PMA
– Tặng ngay 300k cho cựu học viên giới thiệu thành công 1 khách hàng mới.
– Giảm ngay 300k cho học viên đăng ký học mà được cựu học viên giới thiệu.
Chia sẻ cơ hội học tập tuyệt vời này với bạn bè và đồng nghiệp của bạn ngay hôm nay!