PMA – Professional Management Academy

Danh sách học viên pass PMP® tháng 7/2020

Cập nhật lần cuối vào 27/08/2020 bởi Hoang Linh

Chúc mừng các anh chị học viên đã pass PMP® tháng 7/2020

1. Anh Đậu Thanh Hải lớp K04-PMP-OC

PASSED PMP® ON FIRST TRY ngày 22/07/2020 với 5 Above Target

2. Anh Nguyễn Thái Thọ lớp PMP -k56

PASSED PMP® ON FIRST TRY ngày 23/07/2020 với 5 Above Target

3. Anh Lại Tuấn Sơn lớp PMP – K57

PASSED PMP® ON FIRST TRY ngày 29/07/2020 với 5 Above Target

4. Anh Nguyễn Tuấn Thành lớp K04-PMP-OC

PASSED PMP® ON FIRST TRY ngày 29/07/2020

5. Chị Đinh Thanh Phượng lớp PMP K57

PASSED PMP® ON FIRST TRY ngày 30/07/2020

6. Chị Nguyễn Hải Yến lớp PMP -K57

PASSED PMP® ON FIRST TRY ngày 23/07/2020

7. Anh Nguyễn Anh Tuấn lớp PMP K56

PASSED PMP® ON FIRST TRY ngày 23/07/2020

8. Anh Nguyễn Mạnh Hiếu – PMP K56

PASSED PMP® ON FIRST TRY ngày 28/07/2020 với 5 Above Target

9. Anh Nguyễn Hoàng Long lớp PMP K58

PASSED PMP® ON FIRST TRY ngày 29/07/2020

10. Anh Lương Ngọc Khang lớp PMP K58

PASSED PMP® ON FIRST TRY ngày 30/07/2020

Chúc mừng anh chị đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu.

Tham khảo khoá học PMP® Pass4Sure tại đây.