PMA – Professional Management Academy

Danh sách học viên pass PMP® tháng 7/2020

Danh sách học viên pass PMP® tháng 7/2020
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Chúc mừng các anh chị học viên đã pass PMP® tháng 7/2020

1. Anh Đậu Thanh Hải lớp K04-PMP-OC

PASSED PMP® ON FIRST TRY ngày 22/07/2020 với 5 Above Target

2. Anh Nguyễn Thái Thọ lớp PMP -k56

PASSED PMP® ON FIRST TRY ngày 23/07/2020 với 5 Above Target

3. Anh Lại Tuấn Sơn lớp PMP – K57

PASSED PMP® ON FIRST TRY ngày 29/07/2020 với 5 Above Target

4. Anh Nguyễn Tuấn Thành lớp K04-PMP-OC

PASSED PMP® ON FIRST TRY ngày 29/07/2020

5. Chị Đinh Thanh Phượng lớp PMP K57

PASSED PMP® ON FIRST TRY ngày 30/07/2020

6. Chị Nguyễn Hải Yến lớp PMP -K57

PASSED PMP® ON FIRST TRY ngày 23/07/2020

7. Anh Nguyễn Anh Tuấn lớp PMP K56

PASSED PMP® ON FIRST TRY ngày 23/07/2020

8. Anh Nguyễn Mạnh Hiếu – PMP K56

PASSED PMP® ON FIRST TRY ngày 28/07/2020 với 5 Above Target

9. Anh Nguyễn Hoàng Long lớp PMP K58

PASSED PMP® ON FIRST TRY ngày 29/07/2020

10. Anh Lương Ngọc Khang lớp PMP K58

PASSED PMP® ON FIRST TRY ngày 30/07/2020

Chúc mừng anh chị đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu.

Tham khảo khoá học PMP® Pass4Sure tại đây.

Bạn có câu hỏi?

Đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia và sẵn lòng tư vấn giúp bạn.