PMA – Professional Management Academy

PMI-ACP Exam Cheat sheet (Update 2023)

pmi-acp cheatsheet

Cập nhật lần cuối vào 03/01/2023 bởi Phạm Mạnh Cường

Để giúp các bạn trả lời chính xác hơn bài thi, PMA sẽ liên tục tổng hợp và cập nhật các tip & trick trả lời bài thi từ bài học kinh nghiệm của học viên mới đi thi về ở đây. Bạn hãy cập nhật thường xuyên nhé. 

Stakeholder engagement

 • Một vài câu về product owner. Chú ý nếu trong tình huống có cả Product Owner và Customer thì ông Customer mới là người quyết định cuối cùng, Product Owner phải confirm với customer khi làm prioritization.
 • Executive management mà gọi điện trực tiếp cho team về project status thì làm gì? => Ông lead đi nói chuyện với management để protect/shield team (option khác là bảo team ignore request của management, bảo management đừng làm phiền team, …)
 • Management hay gọi team để hỏi về status => Invite ông này vào review meeting.
 • Các phương án như report/escalate cho cấp cao hơn khi gặp vấn đề thường không phù hợp trong môi trường Agile.

Value driven delivery

 • Team deliver thì product owner phàn nàn về việc sản phẩm ko đáp ứng với mong đợi => Cần tổ chức các demo thường xuyên.
 • Đang giữa sprint mà gặp issue về technical làm chậm tiến độ thì làm gì? => Suggest team làm spike để tìm solution trước (các option khác thường là cancel sprint, tiếp tục làm sprint như bình thường,..)
 • Team deliver features vào cuối sprint, nhưng do PO ko tham gia được vào 1 số planning và review meeting và phàn nàn về việc sản phẩm ko như expected => Yêu cầu ông ấy review lại các acceptance criteria cho những US đã hoàn thành (option khác là estimate lại các US cho next sprint, …)
 • 1 project rất tiềm năng nhưng có suất đầu tư rất lớn khiến stakeholder lo ngại thì cần làm gì để thuyết phục? => Cho ông này xem plan về các minimal marketable product.
 • Multiple teams: 2 team cùng làm 1 project và thường deliver trước hạn, nhưng gặp vấn đề khi integrate với nhau thì cần làm gì? => Tổ chức các meeting giữa 2 team để sync với nhau (option khác là merge thành 1 team, cho 2 team ngồi cùng với nhau).

Estimation & planning

 • Tập trung kiến thức vào phần estimate dùng story point, planning poker, các metric như velocity, các measure method như burndown/burnup chart.
 • Cho 2 team estimate cùng 1 product. Một team cho ra 280 points với velocity là 20, 1 team cho 420 point với velocity là 30. Hỏi performance 2 team này như nào => như nhau.
 • Nhìn chung XP chiếm tỉ trọng khá lớn, nên cần tập trung vào: pair programing, user story, estimate, continuous integration, TDD, feedback loop, spike…

Iteration & project execution

 • Đang giữa sprint mà PO bảo có new requirement cần phải làm ngay thì làm gì? => Đưa vào sprint và discuss với PO về scope của sprint.
 • Đang giữa sprint mà phát hiện có 1 story rất quan trọng nhưng lại quá lớn không thể làm xong trong sprint thì làm gì? => Chia nhỏ ra và làm việc với PO để thương lượng lại về scope, có thể phải bỏ 1 vài US khác ra khỏi sprint.
 • Sau khi product owner giải thích xong về 1 feature và team đã accept feature đấy thì làm gì tiếp? => Implement feature, demo và restropective (option khác là estimate, …)
 • Đang giữa iteration và có 1 feature đã hoàn thành 20% nhưng PO bảo ko cần feature đấy nữa thì làm gì? => Stop feature đấy lại, nói chuyện với PO về việc rework cần phải làm.
 • Đang daily standup thì tester muốn discuss với dev về việc cần phải làm gì trong unit test và regression test => Yêu cầu discuss sau meeting.
 • Giữa sprint thì team phát hiện bị underestimated thì cần làm gì? => Thường là cứ làm tiếp, sau đó sẽ retrospective để tránh lặp lại các sprint sau.
 • Đang giữa sprint mà gặp issue thì làm gì? => Inform PO và tìm cách giải quyết (option khác là đợi đến retrospective để tìm solution, inform team vào daily standup của ngày hôm sau)

Team performance

 • Chủ yếu tập trung vào Agile leader/coach để xử lý các tình huống.
 • Phân biệt với PM tasks: Các động từ cho servant leader thường là facilitate, suggest, encourage, help, … Các động từ như direct, ask, do (ông này tự mình làm) thường là không phù hợp với role này.Cứ có những câu kiểu assign task, make decision, force/ask team doing something, etc thì khả năng cao không phải là đáp án đúng.
 • Team thì tự quyết định các vấn đề liên quan technical, solution.
 • Khi team có thành viên mới thiếu kinh nghiệm thì phải làm gì? => Thường là cho pair với 1 ông có kinh nghiệm để share knowledge.
 • Team có 2 ông DBA. Khi team đang ở giữa 1 iteration thì phát hiện hầu hết user story đều phụ thuộc 2 ông này thì phải làm gì? => Thường là cho 2 ông này pair với các ông khác để các ông khác có thêm skill về DBA, giảm được bottleneck.
 • Team có 1 ông mới thiếu kinh nghiệm từ team khác sang thì Agile Coach cần làm gì? => Nói chuyện riêng với ông này để tìm impediment và hướng giải quyết (các option khác là bring ra cả team, report management, giải thích trước với ông này rồi bring ra cả team trong restropective)
 • Team có 1 DBA và ông lead thấy có khả năng ông này nghỉ thì phải làm gì? => Add thêm 1 ông DBA khác để share việc với ông này (option khác là tuyển 1 ông DBA khác để thay thế).