PMA – Professional Management Academy

Giới thiệu về Nền Kinh tế Dự án

Cập nhật lần cuối vào 21/02/2020 bởi Nguyễn Hải Anh

POWERING THE PROJECT ECONOMY™

Tháng 10/2019, PMI đã ra mắt Visual Identity Guidelines (Hướng dẫn Nhận dạng Hình ảnh), trong đó có giới thiệu về “The Project Economy” – Nền Kinh tế Dự án, như là đại diện cho sự chuyển đổi và tinh thần mới của PMI trong tương lai.

Vậy “Nền kinh tế dự án” là gì? Nền kinh tế dự án là nơi những người có kỹ năng và khả năng để biến những ý tưởng thành hiện thực. Các tổ chức sẽ cung cấp giá trị cho các bên liên quan thông qua việc hoàn thành thành công các dự án, phân phối sản phẩm và liên kết các luồng giá trị với nhau dựa trên các giá trị tài chính và giá trị xã hội.

Hiện nay, cách thức làm việc đang thay đổi. Các tổ chức và con người đang tập trung quanh thứ được gọi là “danh mục” của dự án – thứ sẽ tạo ra một nền kinh tế trong dự án.  Tại PMI, cách làm việc kiểu này được gọi là “Nền Kinh tế Dự án”. PMI hy vọng tạo sức mạnh cho Nền Kinh tế Dự án, củng cố xã hội bằng cách trao quyền cho các tổ chức và ủy quyền cho các cá nhân để biến những ý tưởng thành hiện thực. ”

Chi tiết

Nguyễn Hải Anh (lược dịch)

PMI – www.pmi.org/the-project-economy