PMA – Professional Management Academy

Risk-based Spike là gì? Cách đối phó hiệu quả với rủi ro trong Agile

Risk-based Spike là gì

Cập nhật lần cuối vào 26/09/2023 bởi Phạm Mạnh Cường

Ngày nay, Agile đã trở thành một phương pháp phát triển phần mềm phổ biến và hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển Agile, quản lý rủi ro là một yếu tố thiết yếu và cần được coi trọng.

Đó là lý do tại sao risk-based spike đã trở thành một khái niệm quan trọng trong Agile. Risk-based spike giúp nhóm phát triển nhận biết và đối phó với các rủi ro tiềm ẩn, giảm thiểu tác động của chúng và đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng. 

Risk-based Spike là gì?

Định nghĩa

Risk-based spike là một phương pháp được sử dụng trong phát triển Agile nhằm đánh giá và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình phát triển phần mềm.

Spike trong Agile thường là một hoạt động ngắn hạn, nhằm tìm hiểu, khám phá hoặc nghiên cứu một vấn đề cụ thể. Trong trường hợp của risk-based spike, hoạt động spike được thực hiện để tập trung vào việc định danh và giảm thiểu rủi ro.

Mục đích

  • Xác định và đánh giá rủi ro: Risk-based spike giúp nhóm phát hiện và đánh giá các rủi ro có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển phần mềm.
  • Tìm hiểu giải pháp và biện pháp phòng ngừa: Qua hoạt động spike, nhóm có thể nghiên cứu và tìm hiểu các giải pháp và biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro.
  • Tạo ra một cơ sở thông tin rủi ro: Risk-based spike giúp tạo ra một cơ sở thông tin về rủi ro, trong đó nhóm có thể theo dõi, ưu tiên và xử lý các rủi ro một cách có hệ thống và đúng đắn.

Xem thêm: Tổng quan về Agile (2023)

Các bước để thực hiện risk-based spike trong quá trình Agile

cách thực hiện risk-based spike trong Agile

Xác định mục tiêu của risk-based spike

Xác định mục tiêu cụ thể mà nhóm muốn đạt được thông qua hoạt động risk-based spike. Ví dụ, tìm hiểu về một công nghệ mới, đánh giá rủi ro của một tính năng quan trọng, hoặc khám phá các phương pháp giảm thiểu rủi ro.

Xác định các rủi ro cần định danh

Điều tra và xác định các rủi ro tiềm ẩn trong dự án. Các rủi ro có thể liên quan đến công nghệ, yêu cầu, quy trình, tài nguyên, hoặc các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển.

Lập danh sách các risk-based spike 

Dựa trên các rủi ro đã xác định, lập danh sách các risk-based spike cần thực hiện. Mỗi risk-based spike nên tập trung vào một rủi ro cụ thể và có mục tiêu rõ ràng.

Thực hiện các risk-based spike 

Thực hiện các hoạt động spike để khám phá và tìm hiểu thông tin liên quan đến rủi ro. Các hoạt động spike có thể bao gồm nghiên cứu, thử nghiệm, phân tích, hoặc các cuộc thảo luận với các chuyên gia.

Đánh giá và đưa ra biện pháp giảm thiểu rủi ro

Dựa trên thông tin thu thập được từ các risk-based spike, nhóm đánh giá mức độ rủi ro và đưa ra các biện pháp giảm thiểu rủi ro cụ thể. Các biện pháp này có thể bao gồm thay đổi quy trình, nâng cấp công nghệ, điều chỉnh lịch trình hoặc tăng cường kiểm tra và đánh giá.

Ví dụ về cách áp dụng risk-based spike để giảm thiểu rủi ro trong một dự án Agile

Ví dụ: Trong một dự án phát triển phần mềm Agile, nhóm phát hiện một rủi ro tiềm ẩn liên quan đến khả năng mở rộng của hệ thống khi lượng người dùng tăng cao. Để giảm thiểu rủi ro này, nhóm quyết định thực hiện một risk-based spike nhằm đánh giá và tìm hiểu các giải pháp.

Bước 1: Xác định mục tiêu

Mục tiêu của risk-based spike là tìm hiểu các phương pháp và công nghệ mở rộng để đảm bảo hệ thống có thể xử lý một lượng lớn người dùng.

Bước 2: Xác định rủi ro

Rủi ro được xác định là khả năng hệ thống không đáp ứng được khi có nhiều người dùng truy cập cùng một lúc.

Bước 3: Lập danh sách các risk-based spike

Nhóm lập danh sách các spike như: nghiên cứu về các công nghệ mở rộng, phân tích hiệu năng của hệ thống, tìm hiểu về cách tăng cường khả năng mở rộng.

Bước 4: Thực hiện các risk-based spike

Nhóm thực hiện hoạt động spike bằng cách nghiên cứu các công nghệ mở rộng như việc sử dụng dịch vụ đám mây, phân tích hiệu năng bằng cách tạo các tải thử nghiệm, và tìm hiểu các phương pháp tăng cường khả năng mở rộng như phân tán hóa.

Bước 5: Đánh giá và đưa ra biện pháp giảm thiểu rủi ro

Dựa trên thông tin thu thập được từ các spike, nhóm đánh giá và chọn ra các giải pháp như triển khai hệ thống trên đám mây, tối ưu hóa hiệu năng và thiết kế hệ thống phân tán để giảm thiểu rủi ro liên quan đến khả năng mở rộng.

Kết quả

Qua việc áp dụng risk-based spike, nhóm đã giảm thiểu rủi ro liên quan đến khả năng mở rộng của hệ thống và đưa ra các biện pháp phù hợp để đảm bảo tính ổn định và hiệu suất của phần mềm trong điều kiện tải cao.

Lợi ích của risk-based spike trong Agile

Giảm thiểu rủi ro và đảm bảo chất lượng sản phẩm

Một trong những lợi ích quan trọng của risk-based spike trong Agile là giảm thiểu rủi ro và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Bằng cách tập trung vào việc đánh giá và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn, nhóm phát triển có khả năng xác định các vấn đề có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm sớm hơn.

Điều này cho phép nhóm áp dụng các biện pháp phòng ngừa và giải pháp để tránh hoặc giảm thiểu tác động của các rủi ro đó. Kết quả là sản phẩm được phát triển với ít lỗi hơn và đáp ứng tốt hơn đối với yêu cầu và mong đợi của khách hàng.

Tăng khả năng dự đoán và ổn định trong quá trình phát triển

Risk-based spike cung cấp cho nhóm phát triển một cái nhìn sâu hơn về các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình phát triển.

Bằng cách nghiên cứu và khám phá các giải pháp và biện pháp phòng ngừa trước khi chúng trở thành vấn đề lớn, nhóm có khả năng dự đoán và ứng phó tốt hơn với các rủi ro.

Điều này giúp tăng tính ổn định của quá trình phát triển, giảm thiểu sự gián đoạn và sự cố không mong muốn, và tạo điều kiện thuận lợi để đạt được mục tiêu và cam kết của dự án.

Cải thiện sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm và tăng cường hiệu suất làm việc

Risk-based spike đòi hỏi sự phối hợp và tương tác chặt chẽ giữa các thành viên trong nhóm phát triển.

Khi thực hiện các hoạt động spike, các thành viên sẽ cần làm việc cùng nhau để định danh và giảm thiểu các rủi ro.

Điều này tạo ra một môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự giao tiếp và chia sẻ kiến thức giữa các thành viên. Sự phối hợp tốt giữa các thành viên trong nhóm giúp tăng cường hiệu suất làm việc, cải thiện khả năng thích ứng và đưa ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả.

Những thách thức và hạn chế của risk-based spike

Thách thức khi thực hiện risk-based spike trong môi trường Agile

Tài nguyên hạn chế

Một trong những thách thức chính khi thực hiện risk-based spike trong môi trường Agile là sự hạn chế về tài nguyên. Spike đòi hỏi sự đầu tư thêm về thời gian, công sức và nguồn lực.

Trong môi trường Agile, tài nguyên thường được phân chia một cách linh hoạt giữa các nhiệm vụ phát triển chính, điều này có thể gây áp lực và gây khó khăn cho việc thực hiện các hoạt động spike.

Sự phức tạp và không chắc chắn

Risk-based spike có thể đối mặt với sự phức tạp và không chắc chắn khi khám phá và đánh giá rủi ro. Các rủi ro có thể không rõ ràng hoặc khó định rõ phạm vi và tác động.

Việc tìm hiểu và đánh giá các giải pháp cũng có thể gặp khó khăn khi thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt và sự đánh giá thích ứng trong quá trình thực hiện risk-based spike.

Hạn chế của risk-based spike và cách vượt qua những hạn chế đó

Tầm nhìn hạn chế

Risk-based spike có thể đối mặt với giới hạn về tầm nhìn và khả năng dự đoán. Mặc dù nhóm cố gắng nghiên cứu và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, không thể đảm bảo rằng tất cả các rủi ro sẽ được xác định hoặc hiểu rõ từ đầu. Điều này có thể gây ra một số rủi ro không được nhận ra hoặc không được đánh giá đầy đủ.

Để vượt qua hạn chế này, quan trọng là duy trì một quá trình liên tục để xác định và đánh giá rủi ro mới, cũng như sử dụng các phương pháp kiểm tra và phản hồi liên tục để cải thiện quá trình risk-based spike.

Sự phụ thuộc vào kỹ thuật và nguồn lực

Risk-based spike yêu cầu sự chuyên môn và kiến thức về các công nghệ, phương pháp và giải pháp để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhóm phát triển có thể đối mặt với sự hạn chế về kỹ thuật và nguồn lực để thực hiện các hoạt động spike một cách hiệu quả.

Để vượt qua hạn chế này, có thể cần đào tạo và nâng cao năng lực của nhóm, hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài để cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết.

Sự thay đổi và không chắc chắn

Risk-based spike có thể gặp khó khăn trong việc đối phó với sự thay đổi và không chắc chắn trong quá trình phát triển. Các rủi ro có thể xuất hiện hoặc thay đổi theo thời gian và các yếu tố bên ngoài.

Để vượt qua hạn chế này, quan trọng là duy trì một quá trình theo dõi và đánh giá rủi ro liên tục, cũng như sử dụng các kỹ thuật như kiểm tra liên tục và đánh giá quy trình để phản ứng và thích ứng với sự thay đổi.

Kết luận

Trên hành trình phát triển Agile, risk-based spike đã chứng minh được vai trò quan trọng và lợi ích của nó trong việc giảm thiểu rủi ro và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Bằng cách tìm hiểu và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, nhóm phát triển có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa và giải pháp để tránh hoặc giảm thiểu tác động của chúng. 

Những thông tin trên chỉ là những thông tin cơ bản giúp bạn có cái nhìn tổng quan về cách risk-based spike hoạt động trong dự án Agile. Để hiểu sâu hơn về nó, bạn có thể tham gia các khóa học về Agile hoặc tìm hiểu các chứng chỉ liên quan đến Agile như PMI-ACP do PMI tổ chức. Ở đó, bạn sẽ được học cách áp dụng hoạt động risk-based spike trong dự án của mình và giúp dự án của bạn tối ưu hóa được các rủi ro.