Các khoá học tại PMA

PMA cung cấp các khóa học chất lượng nhất Việt Nam trong lĩnh vực quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế

Bạn đang quan tâm tới ...?

Chọn một nút dưới đây để dẫn tới khoá học mà bạn đang quan tâm nhé.

Khoá luyện thi PMP®

PMP® Pass4Sure Offline

Khoá luyện thi chứng chỉ PMP® Pass4Sure Offline tại Hà Nội.

👩‍💼 Hỗ trợ 24/7
📅 Lộ trình: 20 buổi
🕒 Thời lượng: 2 buổi/ tuần
💻 Hệ thống luyện thi 2500+ câu.

PMP® All-in-One Online

Khoá luyện thi chứng chỉ PMP® All-in-One Online qua Zoom.

👩‍💼 Hỗ trợ 24/7
📅 Lộ trình: 20 buổi
🕒 Thời lượng: 2 buổi/ tuần
💻 Hệ thống luyện thi 2500+ câu.

Khoá luyện thi PMI-ACP

PMI-ACP All-in-One Online

Khoá luyện thi chứng chỉ PMI-ACP All-in-One Online qua Zoom.

👩‍💼 Hỗ trợ 24/7
📅 Lộ trình: 10 buổi
🕒 Thời lượng: 2 buổi/ tuần
💻 Hệ thống luyện thi 1600+ câu.

PMI-ACP In-Depth E-learning

Khoá E-learning luyện thi chứng chỉ PMI-ACP In-Depth.

👩‍💼 Hỗ trợ 24/7
📅 Lộ trình: 100+ video
🕒 Thời lượng: 7 giờ 5 phút
💻 Hệ thống luyện thi 1600+ câu

PMI-ACP Bootcamp E-learning

Khoá luyện thi E-learning dành cho học viên đã học PMP sau tháng 1, năm 2021.

👩‍💼 Hỗ trợ 24/7
📅 Lộ trình: 50+ video
🕒 Thời lượng: 3 giờ 10 phút
💻 Hệ thống luyện thi 1600+ câu.

Khoá luyện thi PgMP®

PgMP® Exam Prep

Khoá luyện thi chứng chỉ PgMP® Exam Prep Online qua Zoom.

👩‍💼 Hỗ trợ 24/7
📅 Lộ trình: 10 buổi
🕒 Thời lượng: 2 buổi/ tuần
💻 Hệ thống luyện thi 1000+ câu.

Khoá luyện thi PSM

E-learning PSM I

Khoá E-learning luyện thi chứng chỉ PSM I.

👩‍💼 Hỗ trợ 24/7
📅 Lộ trình: 15 video
🕒 Thời lượng: 1 giờ 5 phút
💻 Hệ thống luyện thi 800+ câu.

Khoá ứng dụng Trello

Master Trello

Khoá ứng dụng Trello vào Quản lý Dự án.

👩‍💼 Hỗ trợ 24/7
📅 Lộ trình: 24 video
🕒 Thời lượng: 2 tiếng

Khoá kỹ năng Training

Train The Trainer

Khoá đào tạo kỹ năng Train The Trainer.

👩‍💼 Hỗ trợ 24/7
📅 Lộ trình: 7 buổi kiến thức + 3 buổi kiến tập
🕒 Thời lượng: 3 buổi/tuần

Khoá đào tạo doanh nghiệp B2B

Project Management Fundamental (PMF)

Khoá Quản lý Dự án Nền tảng PMF

👩‍💼 Hỗ trợ 24/7
📅 Lộ trình: Tuỳ vào doanh nghiệp
🕒 Thời lượng: Tuỳ vào doanh nghiệp

Agile Project Management

Khoá Quản lý Dự án Linh hoạt

👩‍💼 Hỗ trợ 24/7
📅 Lộ trình: Tuỳ vào doanh nghiệp
🕒 Thời lượng: Tuỳ vào doanh nghiệp

Khoá thực hành Agile

Agile Essentials

Khoá thực hành Agile Essentials

👩‍💼 Hỗ trợ 24/7
📅 Lộ trình: 40+ video
🕒 Thời lượng: 3 giờ 5 phút