Bộ đề thi

Các khoá học và luyện thi tại PMA đều bao gồm cả hệ thống luyện thi. Tuy nhiên nếu bạn chỉ cần hệ thống luyện thi thì các lựa chọn dưới đây là sự lựa chọn tối ưu cho bạn.

Bộ đề Luyện thi Chứng chỉ PMP (Project Management Professional)

✅ Bộ 1800+ câu hỏi
✅ Giải thích chi tiết
✅ Bộ đề ôn tập kiến thức
✅ Bộ đề luyện thi bám sát đề thi thật (luôn cập nhập)
✅ Chi phí: 3.000.000 VND

Bộ đề Luyện thi Chứng chỉ PMI-ACP (PMI Agile Certified Practitioner)

✅ Bộ 1600+ câu hỏi
✅ 880+ câu giải thích chi tiết
✅ Bộ đề ôn tập kiến thức
✅ Bộ đề luyện thi bám sát đề thi thật (luôn cập nhập)
✅ Chi phí: 1.500.000 VND

Bộ đề Luyện thi Chứng chỉ PSM I (Professional Scrum Master I)

✅ Bộ 10 đề luyện thi
✅ Giải thích chi tiết
✅ Bộ đề luyện thi bám sát đề thi thật (luôn cập nhập)
✅ Chi phí: 599.000 VND
✅ Thêm combo PSM II chỉ 1.399.000 VND

Bộ đề Luyện thi Chứng chỉ PSM II (Professional Scrum Master II)

✅ Bộ 10 đề luyện thi
✅ Giải thích chi tiết
✅ Bộ đề luyện thi bám sát đề thi thật (luôn cập nhập)
✅ Chi phí: 899.000 VND
✅ Thêm combo PSM I chỉ 1.399.000 VND

Bộ đề Luyện thi Chứng chỉ PSPO I (Professional Scrum Product Owner I)

✅ Bộ 10 đề luyện thi
✅ Giải thích chi tiết
✅ Bộ đề luyện thi bám sát đề thi thật (luôn cập nhập)
✅ Chi phí: 599.000 VND
✅ Thêm combo PSPO II chỉ 1.399.000 VND

Bộ đề Luyện thi Chứng chỉ PSPO II (Professional Scrum Product Owner II)

✅ Bộ 10 đề luyện thi
✅ Giải thích chi tiết
✅ Bộ đề luyện thi bám sát đề thi thật (luôn cập nhập)
✅ Chi phí: 899.000 VND
✅ Thêm combo PSPO I chỉ 1.399.000 VND