PMA – Professional Management Academy

KHOÁ ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Project Management Fundamental (PMF)

Khoá học Project Management Fundamental hay PMF được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế của PMI và thiết kế riêng theo nhu cầu của doanh nghiệp.

GIỚI THIỆU VỀ PMA VIỆT NAM

lớp học PMA
Logo của PMA

PROFESSIONAL MANAGEMENT ACADEMY - PMA

Project Management Academy (PMA) là tổ chức chuyên tư vấn, đào tạo trong lĩnh vực Quản lý Dự Án Chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế của Học Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ (PMI). 

SỨ MỆNH CỦA PMA

PMA mang trên mình sứ mệnh nâng cao năng lực Quản lý của các công ty, tổ chức thông qua các hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo theo các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới.

0 +
ĐỐI TÁC B2B
0 %
KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG

GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC PMF

Khoá học PMF hay Quản lý dự án nền tảng được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn quốc tế PMI nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức cốt lõi của công việc quản lý dự án theo chuẩn quốc tế, và trang bị các kỹ năng, kỹ thuật nền tảng quan trọng.

Đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý dự án

Chia sẻ các kinh nghiệm thực tế

Tuỳ chỉnh theo doanh nghiệp

Lớp học Offline hoặc Online

LỢI ÍCH KHI THAM GIA KHOÁ HỌC PMF

conference-room

Thực chiến

Thực hành áp dụng kiến thức trên chính dự án hiện tại của mình.

growth-mindset

Tư duy chuyên nghiệp

Thay đổi tư duy toàn diện về quản lý dự án, có cách nhìn tổng quát và đầy đủ khi triển khai dự án của công ty.

standard

Hành động chuẩn mực

Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát dự án và xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp theo đề xuất của chuẩn mực quốc tế.

Nâng cao năng lực

Có khả năng phát hiện và quản lý rủi ro giúp nâng cao hiệu quả quản lý của tổ chức.

proactive

Tăng tính chủ động

Chuyển từ việc thụ động xử lý sự cố sang việc chủ động phòng ngừa rủi ro.

master tool

Thuần thục công cụ

Được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý dự án.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Problem-based Learning

Nội dung học được gắn với một vấn đề cụ thể trong thực tế.

Colaborative Learning

Học viên làm việc theo nhóm, thay vì học một cách riêng rẽ, đơn lẻ.

Inquiry-based Learning

Quá trình học được dẫn dắt bởi chính sự tò mò muốn khám phá của người học, thay vì thụ động ngồi nghe Giảng viên.

Interactive Lecturing

Quá trình học diễn ra thông qua các hoạt động làm việc nhóm và tương tác đa chiều học viên-học viên, thay vì là 1-1 giữa Giảng viên - học viên.

DANH MỤC BUỔI HỌC

Chương trình cơ bản bao gồm 11 nội dung, tuy nhiên tuỳ vào nhu cầu thực tiễn của mỗi đơn vị mà có sự điều chỉnh chương trình học phù hợp. Các nội dung học được thực hành ngay trên chính dự án thực tế của học viên.

MÔ TẢ:  

Cung cấp tổng quan các khái niệm liên quan đến quản lý dự án, khung quản lý dự án của PMI bao gồm 5 nhóm quy trình và 10 lĩnh vực kiến thức. Thông qua khoá học, bạn sẽ biết được trình thực hiện một dự án từ khi khởi tạo, cho tới khi kết thúc dự án

TÓM TẮT:  

 • Định nghĩa dự án và công tác quản lý dự án
 • Vòng đời dự án
 • Các bên liên quan trong dự án
 • Mối quan hệ giữa dự án và tổ chức
 • Vai trò của người quản lý dự án
 • Chân dung của ngươi quản lý dự án suất sắc
 • Thứ tự thực hiện các quy trình trong quản lý dự án
 • Các nhóm quy trình quản lý dự án
 • Các lĩnh vực kiến thức
 • Tương tác giữa các quy trình

MÔ TẢ:  

Giới thiệu cách thức xác định các bên liên quan, mức độ ảnh hưởng tới dự án và kỳ vọng từ dự án để từ đó đưa ra các chiến lược quản lý hợp lý để gia tăng sự ủng hộ và giảm thiểu sự chống đối tới dự án. Quản lý và kiểm soát sự tham gia của các bên liên quan tới dự án.

TÓM TẮT: 

 • Xác định các bên liên quan
  • Stakeholder Register
  • Power/Interest Grid
 • Lập kế hoạch quản lý các bên liên quan
  • 5 mức tham gia của Stakeholder
  • Stakeholder Engagement Assesment Matrix
 • Quản lý sự tham gia của các liên quan
  • Quản lý sự kỳ vọng của các bên tham gia
 • Theo dõi sự tham gia của các bên liên quan

MÔ TẢ:

Giới thiệu cách thức thiết lập kế hoạch, cách thức giao tiếp trong dự án, quản lý và kiểm soát giao tiếp trong dự án để đồng bộ các bên và tích hợp các khía cạnh của dự án để dự án có thể đạt được mục tiêu đặt ra.

TÓM TẮT:  

 • Lập kế hoạch quản lý giao tiếp
  • Mô hình giao tiếp
  • Các kênh giao tiếp
  • Các phương pháp giao tiếp   
 • Quản lý giao tiếp
  • Giao tiếp không xung đột
  • Giao tiếp 5C bằng văn bản
  • Quản lý cuộc họp
  • Các loại báo cáo và báo cáo hiệu quả
 • Theo dõi giám sát giao tiếp

MÔ TẢ:  

Giới thiệu các phương pháp và kỹ thuật để thu thập yêu cầu, xác định phạm vi dự án (phần nào nằm trong, nằm ngoài dự án), phân rã dự án thành các hạng mục công việc nhỏ hơn để dễ ước lượng và quản lý, thẩm định phê duyệt kết quả đầu ra, kiểm soát phạm vi dự án.

TÓM TẮT:

 • Thu thập yêu cầu
  • Các kỹ thuật thu thập và phân tích yêu cầu
 • Xác định phạm vi
  • Phân tích và chốt phạm vi công việc
 • Tạo cấu trúc phân rã công việc (WBS)
 • Kiểm soát phạm vi dự án
  • Kiểm soát thay đổi
 • Kiểm tra phạm vi dự án
  • Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm

MÔ TẢ:  

Giới thiệu cách thức phân rã các hạng mục công việc xuống thành các hoạt động, sắp xếp thứ tự các hoạt động, các phương pháp và kỹ thuật ước tính nguồn lực, khoảng thời gian cho các hoạt động, xây dựng biểu tiến độ. Kiểm soát tiến độ giữa thực tế và kế hoạch đặt ra.

TÓM TẮT:    

 • Xác định các hoạt động
  • Lên kế hoạch theo Rolling wave planning
 • Lập thứ tự các hoạt động
  • Precedence Diagraming Method
 • Ước tính thời gian cho các hoạt động
  • 4 phương pháp để ước lượng thời gian thực hiện
 • Lập biểu tiến độ
  • Thiết lập biểu đồ Gantt
 • Kiểm soát tiến độ
  • Phòng ngừa chậm, trễ tiến độ

MÔ TẢ:  

Giới thiệu phương pháp, kỹ thuật ước tính chi phí, lập ngân sách dự án và các cách thức kiểm soát chi phí theo kế hoạch đặt ra.

TÓM TẮT:

 • Ước tính chi phí (Dự toán chi phí)
  • Bóc tách khối lượng
  • Các phương pháp ước lượng chi phí
 • Xác định ngân sách ( Dự trù ngân sách)
  • Yêu cầu ngân sách và Kế hoạch chi tiêu
 • Kiểm soát chi phí
  • Phương pháp giá trị thu về (Earned Value Management)

MÔ TẢ:  

Cách thức lập kế hoạch chất lượng, thước đo chất lượng, phân biệt giữa đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng. Các cách thức và kỹ thuật đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng theo kế hoạch đặt ra.

TÓM TẮT:

 • Lập kế hoạch quản lý chất lượng
  • Các chỉ số đo chất lượng
 • Quản lý chất lượng
  • Vai trò của QA & QC
  • Thanh tra chất lượng
  • Cải tiến quy trình
 • Kiểm soát chất lượng
  • Quality checklist
  • 7 công cụ trong kiểm soát chất lượng
  • Điều tra nguyên nhân và khắc phục lỗi

MÔ TẢ:

Giới thiệu cách thức lập kế hoạch về nhân sự, phân công vai trò trách nhiệm, các kỹ thuật áp dụng trong quá trình thành lập, phát triển và quản lý nhóm dự án, các kỹ thuật kiểm soát các xung đột trong quá trình thực hiện dự án.

TÓM TẮT:  

 • Lập kế hoạch quản lý nguồn lực
  • Ma trận trách nhiệm
 • Ước lượng nguồn lực cho các hoạt động
  • Yêu cầu nguồn lực
 • Thành lập nhóm dự án
  • Mô hình ASK
  • Các chiến lược huy động nguồn lực
 • Phát triển nhóm dự án
  • 5 giai đoạn phát triển của nhóm
 • Quản lý nhóm dự án
  • Các phong cách lãnh đạo
  • Giải quyết xung đột

MÔ TẢ:

Giới thiệu cách thức xác định rủi ro, phương pháp đánh giá định tính, định lượng rủi ro và đưa ra các kế hoạch đối phó và giảm thiểu rủi ro và kiểm soát rủi ro.

TÓM TẮT: 

 • Xác định rủi ro
  • Risk Register
  • Ngưỡng chịu đựng rủi ro
 • Thực hiện phân tích rủi ro định tính
  • Ma trận đánh giá rủi ro
 • Thực hiện phân tích rủi ro định lượng
  • Giá trị tiền tệ kỳ vọng
 • Lập kế hoạch đối phó rủi ro
  • Kế hoạch ứng phó, kế hoạch dự phòng và kế hoạch rút lui 
  • 4 chiến lược ứng phó
 • Thực hiện các phương án đối phó rủi ro
 • Kiểm soát rủi ro

MÔ TẢ:

Giới thiệu các quá trình từ lúc lập kế hoạch mua sắm, đầu thầu, chấm thầu, thương thảo ký hợp đồng, các loại hợp đồng, kiểm soát quá trình thực hiện mua sắm và kết thúc thanh lý mua sắm. 

TÓM TẮT:

 • Lập kế hoạch quản lý mua sắm 
  • Các loại hợp đồng
  • Tiêu chí lựa chọn nhà thầu
  • Các giấy tờ thường gặp trong mua sắm
 • Thực hiện mua sắm 
  • Chấm thầu
  • Đàm phán hợp đồng
 • Kiểm soát mua sắm 
  • Các rủi ro trong từng loại hợp đồng
 • Kết thúc mua sắm 

MÔ TẢ:

Quy trình quản lý tích hợp giúp tích hợp các khía cạnh của dự án (phạm vi, chi phí, thời gian, chất lượng, nhân lực, giao tiếp, rủi ro, mua sắm,...) để đạt được mục tiêu của dự án đặt ra.

TÓM TẮT:

 • Xây dựng bản quyết định thành lập dự án
 • Xây dựng kế hoạch quản lý dự án
 • Thực thi và quản lý các công việc của dự án
 • Quản lý tri thức dự án
 • Giám sát và kiểm soát công việc dự án
 • Kiểm soát thay đổi một cách tích hợp
 • Đóng dự án

100%

Theo tiêu chuẩn quốc tế về quản lý

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI LỚP HỌC

Toàn bộ Quy trình triển khai B2B của PMA Việt Nam phải đảm bảo các yếu tố: Phù hợp, Nhanh chóng và Hợp pháp. 

Phù hợp

Khoá học được xây dựng riêng cho từng doanh nghiệp từ cách trình bày tới các ví dụ kinh nghiệm thực tế.

Nhanh chóng

Tất cả các thủ tục từ hợp đồng, tài liệu học tập, phương thức đào tạo, quy mô đào tạo và chi phí đều được giải quyết trong thời gian ngắn nhất.

Hợp pháp

Tất cả các thủ tục pháp lý đều được công khai minh bạch, rõ ràng từng quy trình để đảm bảo 2 bên đều hợp pháp.

6 Bước triển khai lớp học B2B

Chỉ với 6 bước dưới đây, khách hàng sẽ hợp tác với PMA để triển khai một lớp học doanh nghiệp theo nhu cầu.

1. Cung cấp nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp

Khách hàng gửi nhu cầu đào tạo qua các kênh liên hệ của PMA.

2. Xem xét đề xuất đào tạo của PMA

Khách hàng xem xét các đề xuất đào tạo do PMA cung cấp.

3. Thống nhất chương trình đào tạo

Khách hàng thảo luận và thống nhất chương trình đào tạo với PMA.

4. Thống nhất lịch học

Khách hàng thảo luận PMA và chọn ra lịch học phù hợp với cả 2 bên.

5. Ký kết hợp đồng

Khách hàng tiến hành ký kết hợp đồng với PMA, đảm bảo hoàn tất các thủ tục gồm cả thanh toán phí đào tạo.

6. Triển khai lớp học

PMA triển khai các lớp học theo lịch và chương trình đã thống nhất. Kết thúc khoá học có chứng nhận và đánh giá khoá học.

LIÊN HỆ

Để được hỗ trợ thêm thông tin về khóa học, vui lòng liên hệ Ban tư vấn PMA bằng cách điền vào form bên cạnh.

Logo của PMA

PMA - Professional Management Academy​

 • Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà số 1, Ngõ 15, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Hà Nội
 • Hotline: (+84) 036 432 4637 
 • Fanpage: https://www.facebook.com/pma.edu.vn/
 • Email: linh.le@pma.edu.vn
 • Phương thức thanh toán:
  • Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP
  • Số tài khoản: 0451000464668
  • Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Thành Công

HÌNH ẢNH LỚP HỌC