CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web của Học viện quản lý chuyên nghiệp (PMA) và quan tâm đến Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn một cách công bằng và hợp pháp khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi, đăng ký khóa học, hoặc điền vào các biểu mẫu trực tuyến. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại và thông tin tài khoản khác.

2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp dịch vụ đào tạo và hỗ trợ liên quan đến chứng chỉ quản lý dự án mà bạn đăng ký.
  • Liên lạc với bạn về các thông báo quan trọng liên quan đến khóa học hoặc giao dịch của bạn.
  • Cải thiện trải nghiệm học tập của bạn trên trang web của chúng tôi.
  • Gửi thông tin về các khóa học và chương trình đào tạo liên quan nếu bạn đã đồng ý nhận chúng.
  • Thực hiện nghiên cứu và phân tích để cải thiện dịch vụ đào tạo của chúng tôi.


3. Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sử dụng sai mục đích. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn, và chúng tôi đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy định bảo vệ quyền riêng tư tương tự.

4. Quyền Riêng Tư Của Bạn

Bạn có quyền:

  • Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình trong tài khoản của bạn.
  • Xin xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi.
  • Từ chối nhận thông tin về các khóa học và chương trình đào tạo liên quan từ chúng tôi.


5. Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: linh.le@pma.edu.vn

6. Cập Nhật Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư này theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cám ơn sự tin tưởng của bạn và cam kết tuân thủ mọi quy định và luật pháp liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân.

Chính Sách này có hiệu lực từ ngày: 6/9/2023.

Học viện quản lý chuyên nghiệp (PMA)
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà số 1, ngõ 15, đường Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Hà Nội
Điện thoại: 036 432 4637
Email: linh.le@pma.edu.vn
Website: pma.edu.vn