PMA – Professional Management Academy

Tin tức

Tổng hợp Tin Tức về Quản lý dự án.

Tổng quan về chứng chỉ PgMP

Danh sách certified PMP, PMI-ACP, PgMP ở PMA trong quý 3/2021

Hướng dẫn kiếm PDUs và gia hạn chứng chỉ PMP®

Danh sách học viên pass PMP® tháng 8/2020 của PMA

Danh sách học viên pass PMP® tháng 7/2020

Chứng chỉ PMP là gì? Thông tin chi tiết về chứng chỉ PMP và kỳ thi PMP

PMBOK GUIDE 7TH EDITION

50 dự án có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới (Phần 2)

50 dự án có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới (Phần 1)

Vì sao nhà quản lý là chìa khóa thành công của dự án?

LOGO PMI mới – Thời kỳ mới của PMI

Sự chuyển mình của PMI – The Project Economy

Giới thiệu về Nền Kinh tế Dự án