Giảng viên

PMA - Nơi quy tụ các chuyên gia

Với đội ngũ có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án, PMA đảm bảo về kiến thức, kĩ năng, chuyên môn của từng giảng viên đều đạt chất lượng cao.

CuongPT PMA

Phùng Thanh Cường

Chief Executive Officer
PMP Trainer
B2B Trainer
PMI-ACP Trainer

Nguyễn Xuân Bình PMA

Nguyễn Xuân Bình

PMP Trainer
PgMP Trainer

Ngô Vĩnh Hoà PMA

Ngô Vĩnh Hoà

PMP Trainer

Hoàng Đức Thịnh PMA

Hoàng Đức Thịnh

PMP Trainer

Hoàng Đức Thịnh PMA
Trần Công Phan Vinh PMA

Trần Công Phan Vinh

PMP Trainer

Trần Công Phan Vinh PMA
Nguyễn Thị Thanh PMA

Nguyễn Thị Thanh

PMP Trainer

Nguyễn Kiêm Nghĩa PMA

Nguyễn Kiêm Nghĩa

PMP Trainer

Vũ Tuấn Anh PMA

Vũ Tuấn Anh

PMP Trainer
B2B Trainer
PMI-ACP Trainer

Vũ Tuấn Anh PMA
Nguyễn Tuấn Anh PMA

Nguyễn Tuấn Anh

PMI-ACP Trainer

Nguyễn Tuấn Anh PMA
Trần Mai Anh PMA

Trần Mai Anh

B2B Trainer
PMI-ACP Trainer

Trần Mai Anh PMA