Giảng viên

PMA - Nơi quy tụ các chuyên gia

Với đội ngũ có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án, PMA đảm bảo về kiến thức, kĩ năng, chuyên môn của từng giảng viên đều đạt chất lượng cao.

CuongPT PMA

Phùng Thanh Cường

Chief Executive Officer
PMP Trainer
B2B Trainer
PMI-ACP Trainer

Nguyễn Xuân Bình PMA

Nguyễn Xuân Bình

PMP Trainer
PgMP Trainer

Ngô Vĩnh Hoà PMA

Ngô Vĩnh Hoà

PMP Trainer
PgMP Trainer

Vũ Tuấn Anh PMA

Vũ Tuấn Anh

PMP Trainer
B2B Trainer
PMI-ACP Trainer

Linhhv

Hoàng Văn Linh

PMP Trainer

Nguyễn Tuấn Anh PMA

Nguyễn Tuấn Anh

PMI-ACP Trainer

Trần Mai Anh PMA

Trần Mai Anh

B2B Trainer
PMI-ACP Trainer