Trainer Profile

PMA – Professional Management Academy

PMP Trainer

Tranglh

Lê Huỳnh Trang, PMP

Trainer Lê Huỳnh Trang là PMP Trainer tại PMA. Chị là người chuyên đứng các lớp PMP tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, chị Trang còn là đại diện quản lý đào tạo của PMA tại TP. Hồ Chí Minh.

Giải thưởng

Chứng chỉ

Học vấn

separator.png

Kỹ sư - Đại học Quốc tế Hồng Bàng

2003 – 2008

Kinh nghiệm

separator.png

PMP Trainer, Training Manager - PMA Vietnam

2024 – Now

separator.png

BA, Product Owner, Product Owner Lead, Project Manager - Finan (SoBanHang)

2023: Giảng viên nội bộ, đào tạo về Agile tiêu chuẩn PMI

2020 – 2023

separator.png

Business Analyst - Scommerce

2020

separator.png

Deputy Head of Business Analysis - Hướng Nghiệp Á Âu

2018 – 2020

separator.png

Publisher - Accesstrade

2015 – 2018

separator.png

Team Leader - FPT Telecom

2012

separator.png

Project Management Executive - Ví điện tử MoMo

2011

ERP Developer

2008 – 2010

Phong cách giảng dạy

Phản hồi từ các học viên

*PMA thu thập phản hồi ẩn danh trong suốt quá trình diễn ra khóa học nhằm cải thiện chất lượng buổi học, các phản hồi không ẩn danh là các lưu bút cuối khóa của học viên

Hỗ trợ học viên

Giảng viên khác