Trainer Profile

Trainer 

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Tuấn Anh PMA

PMI-ACP Trainer

Để trở thành Trainer tại PMA cần phải có đủ các điều kiện:
1. Có chứng chỉ quốc tế như PMP®/ PMI-ACP/ ...
2. Được đào tạo bài bản về chuyên môn sư phạm cho người đi làm
3. Có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực

8+

Năm kinh nghiệm quản lý

2+

Năm kinh nghiệm đào tạo chuyên nghiệp

Kinh nghiệm

separator.png

Trainer - PMA Vietnam

2022 – Now

separator.png

Team Lead/ Agile Coach - Citigo

2022 – Now

separator.png

Agile Coach/ Scrum Master - One Mount Group

2021 – 2022

separator.png

Project Manager - Viettel Digital

2020 – 2021

separator.png

Assistant Project Manager - Convert Digital

2017 – 2020

Team Lead/ Project Manager/ Product Owner - SmartOSC

2013 – 2016

Ngôn ngữ

Chứng chỉ

Học vấn

Cử nhân - Đại học Kinh tế Quốc dân

Giảng viên khác