Trainer Profile

Trainer 

Trần Công Phan Vinh

Trần Công Phan Vinh PMA

PMP Trainer

Để trở thành Trainer tại PMA cần phải có đủ các điều kiện:
1. Có chứng chỉ quốc tế như PMP®/ PMI-ACP/ ...
2. Được đào tạo bài bản về chuyên môn sư phạm cho người đi làm
3. Có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực

11+

Năm kinh nghiệm quản lý

3+

Năm kinh nghiệm đào tạo chuyên nghiệp

Kinh nghiệm

Trainer - PMA Vietnam

2021 – Now

Tư vấn CNTT - VNACCS/VCIS

Kỹ sư cầu nối - Các bộ ban ngành của chính phủ Nhật

Quản lý dự án - DTS Việt Nam

Ngôn ngữ

Chứng chỉ

Học vấn

Cử nhân - Đại học FPT

Giảng viên khác