PMA – Professional Management Academy

Trainer Profile

Trainer 

Hoàng Đức Thịnh

Hoàng Đức Thịnh PMA

PMP Trainer

Để trở thành Trainer tại PMA cần phải có đủ các điều kiện:
1. Có chứng chỉ quốc tế như PMP®/ PMI-ACP/ ...
2. Được đào tạo bài bản về chuyên môn sư phạm cho người đi làm
3. Có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực

9+

Năm kinh nghiệm quản lý

~1

Năm kinh nghiệm đào tạo chuyên nghiệp

Kinh nghiệm

separator.png

Trainer - PMA Việt Nam

2023 – Now

separator.png

IT System Development Manager - Mirae Asset Finance Company

2019 – Now

separator.png

Senior System Analyst - AICT Company (belong to ACB bank)

2014 – 2019

separator.png

Developer - AICT Company (belong to ACB bank)

2009-2014

separator.png

Developer - Mankichi Software Company

2007 – 2008

Developer -Diginet Corporation Company

2006 – 2007

Ngôn ngữ

Chứng chỉ

Học vấn

Cử nhân - Đại học Khoa học tự nhiên, HCM

Giảng viên khác