PMA – Professional Management Academy

Category: Tin Tức

sách PMBoK 7
Tin Tức
Nguyễn Hải Anh

Giới thiệu PMBOK 7TH EDITION

Nội dung Giới thiệuThay đổi về Tiêu chuẩn để Quản lý Dự ánSự thay đổi từ 6th Edition – 7th EditionNền tảng nội dung số Standard

xem thêm »