Trainer Profile

Trainer 

Ngô Vĩnh Hoà

Ngô Vĩnh Hoà PMA

PMP Trainer

Để trở thành Trainer tại PMA cần phải có đủ các điều kiện:
1. Có chứng chỉ quốc tế như PMP®/ PMI-ACP/ ...
2. Được đào tạo bài bản về chuyên môn sư phạm cho người đi làm
3. Có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực

15+

Năm kinh nghiệm quản lý

4+

Năm kinh nghiệm đào tạo chuyên nghiệp

Kinh nghiệm

Trainer - PMA Vietnam

2020 – Now

Giám đốc phòng giải pháp Frontend - TNTech

2020 – Now

Ngôn ngữ

Chứng chỉ

Học vấn

Mini MBA - Fpt Fssp Fssp Mini MBA

Cử nhân - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Giảng viên khác