PMA – Professional Management Academy

Trainer Profile

Trainer 

Nguyễn Kiêm Nghĩa

Nguyễn Kiêm Nghĩa PMA

PMP Trainer

Để trở thành Trainer tại PMA cần phải có đủ các điều kiện:
1. Có chứng chỉ quốc tế như PMP®/ PMI-ACP/ ...
2. Được đào tạo bài bản về chuyên môn sư phạm cho người đi làm
3. Có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực

11+

Năm kinh nghiệm quản lý

2+

Năm kinh nghiệm đào tạo chuyên nghiệp

Kinh nghiệm

separator.png

Trainer - PMA Vietnam

2022 – Now

Team Leader - VNPAY

2011 – Now

Ngôn ngữ

Chứng chỉ

Học vấn

Cử nhân - Đại học Mở Hà Nội

Giảng viên khác