Trainer Profile

Trainer 

Trần Mai Anh

Trần Mai Anh PMA

PMI-ACP Trainer, B2B Trainer

Để trở thành Trainer tại PMA cần phải có đủ các điều kiện:
1. Có chứng chỉ quốc tế như PMP®/ PMI-ACP/ ...
2. Được đào tạo bài bản về chuyên môn sư phạm cho người đi làm
3. Có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực

13+

Năm kinh nghiệm quản lý

3+

Năm kinh nghiệm đào tạo chuyên nghiệp

Kinh nghiệm

Trainer - PMA Vietnam

2021 – Now

Onsite Delivery Manager - FPT Software

2022 – Nay

Scrum Master, Project Lead - GFT Technologies Vietnam

2021-2022

Scrum Master - Techcombank

2019-2021

Project Manager, Business Analyst, Product Development, Credit Card Department, Retail Banking - VPBank

2017-2019

Strategic Deployment Management - Strategic Department - Maritime Bank (MSB)

2017

Senior Credit Approval Director- Credit Control Department - Risk Department - Maritime Bank (MSB)

2015-2017

Business and Product Development Team leader - Factoring & receivables - VietinBank Main Operation Center - VietinBank

2011-2015

Personal Credit Product Development Specialist, Personal Credit Product Department, Retail Banking - Techcombank

2008-2011

Ngôn ngữ

Chứng chỉ

Học vấn

Thạc sĩ - Đại học RMIT

Cử nhân - Đại học RMIT

Giảng viên khác