PMA – Professional Management Academy

Trainer Profile

Trainer 

Vũ Tuấn Anh

Vũ Tuấn Anh PMA

PMP Trainer, PMI-ACP Trainer, B2B Trainer

Để trở thành Trainer tại PMA cần phải có đủ các điều kiện:
1. Có chứng chỉ quốc tế như PMP®/ PMI-ACP/ ...
2. Được đào tạo bài bản về chuyên môn sư phạm cho người đi làm
3. Có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực

8+

Năm kinh nghiệm quản lý

2+

Năm kinh nghiệm đào tạo chuyên nghiệp

Kinh nghiệm

separator.png

Trainer - PMA Vietnam

2022 – Now

separator.png

Project Manager, ODC Manager - NashTech

2018 – Now

separator.png

Project Manager, Product Manager - Paymentwall

2017 – 2018

separator.png

Solution Engineer - Topica Edtech Group

2016 – 2017

separator.png

Integration Engineer - Wirecard

2015 – 2016

Integration Engineer - Viettel Group

2012 – 2015

Ngôn ngữ

Chứng chỉ

Học vấn

separator.png

Cử nhân - Đại học Kinh tế Quốc dân

Kỹ sư - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Giảng viên khác