PMA – Professional Management Academy

Biểu đồ xương cá: Công cụ phân tích nguyên nhân hiệu quả

biểu đồ xương cá

Cập nhật lần cuối vào 26/09/2023 bởi Phạm Mạnh Cường

Với khả năng phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố, biểu đồ xương cá giúp nhà quản lý nhìn thấy tác động lan truyền và tập trung vào giải pháp quan trọng nhất. Đây là một công cụ hấp dẫn và tiện lợi trong việc đưa ra quyết định thông minh dựa trên cơ sở dữ liệu chi tiết. Biểu đồ xương cá giúp tăng tính hiệu quả và giảm thiểu rủi ro, giúp nhà quản lý đạt được thành công trong quản lý vấn đề.

Tổng quan về biểu đồ xương cá

Biểu đồ xương cá là gì?

Biểu đồ xương cá, còn được gọi là mô hình xương cá hoặc Fishbone diagram, là một công cụ phân tích và trực quan hóa nguyên nhân và hậu quả. Nó giúp xác định các nguyên nhân gây ra vấn đề và tạo ra một sự kết nối logic giữa các yếu tố khác nhau. Biểu đồ này có dạng giống xương cá, với nguyên nhân chính (dây xương) và các nguyên nhân phụ (nhánh) gắn vào dây xương.

Ví dụ về biểu đồ xương cá

ví dụ biểu đồ xương cá

Ý nghĩa và lợi ích của biểu đồ xương cá trong quản lý và giải quyết vấn đề

Phân tích nguyên nhân: biểu đồ xương cá giúp phân tích và xác định các nguyên nhân gây ra vấn đề. Bằng cách xác định các nguyên nhân chính và nguyên nhân phụ, biểu đồ giúp tìm ra mối quan hệ giữa chúng và tìm ra nguyên nhân chủ đạo.

Tổ chức thông tin: biểu đồ xương cá giúp tổ chức thông tin một cách rõ ràng và hệ thống. Nó cho phép sắp xếp các yếu tố ảnh hưởng vào các nhóm cụ thể, giúp người dùng dễ dàng nhìn thấy các mối liên kết và tương quan giữa các yếu tố.

Tìm ra giải pháp: biểu đồ xương cá cung cấp một cách tiếp cận hệ thống để tìm ra giải pháp cho vấn đề. Bằng cách xác định nguyên nhân chủ đạo và nguyên nhân phụ, người dùng có thể đề xuất các biện pháp giải quyết cụ thể để loại bỏ hoặc giảm thiểu các nguyên nhân gây ra vấn đề.

Định hướng tư duy và hợp tác: biểu đồ xương cá khuyến khích tư duy phản biện và hợp tác trong việc giải quyết vấn đề. Bằng cách thúc đẩy sự thảo luận và đóng góp ý kiến từ các thành viên trong nhóm, nó giúp tạo ra sự tương tác và khám phá các giải pháp mới.

Áp dụng đa ngành: biểu đồ xương cá có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề, từ quản lý chất lượng, quản lý dự án, nghiên cứu và phát triển, cho đến y tế, giáo dục, sản xuất và dịch vụ.

Các thành phần và cách vẽ biểu đồ xương cá

Các thành phần của biểu đồ xương cá

 • Nguyên nhân chính (dây xương): Đây là phần trung tâm của biểu đồ xương cá và đại diện cho vấn đề cần giải quyết. Nguyên nhân chính thường được đặt ở phía bên phải dây xương.
 • Nhóm nguyên nhân phụ (nhánh): Nhánh là các phần mở rộng từ dây xương và đại diện cho các nhóm nguyên nhân phụ gây ra vấn đề chính. Các nhóm nguyên nhân phụ được vẽ bên trái dây xương và kết nối với nó bằng các đường nối ngắn.
 • Các yếu tố ảnh hưởng (hạt xương): Các hạt xương là các phần nhỏ nhất trong biểu đồ xương cá và đại diện cho các yếu tố cụ thể ảnh hưởng đến nguyên nhân phụ. Các yếu tố ảnh hưởng được vẽ như các hạt xương nhỏ nằm trên các nhánh.

Hướng dẫn về cách vẽ biểu đồ xương cá từng bước

Để vẽ một biểu đồ xương cá, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 • Xác định vấn đề cần giải quyết: Đặt vấn đề cụ thể và rõ ràng mà bạn muốn phân tích và giải quyết bằng biểu đồ xương cá.
 • Vẽ dây xương: Bắt đầu bằng việc vẽ một đường thẳng ngang hoặc dọc làm dây xương chính. Đặt nguyên nhân chính ở phía bên phải của dây xương.
 • Vẽ nhánh và hạt xương: Vẽ các nhánh phụ từ dây xương và kết nối chúng với nguyên nhân chính. Trên mỗi nhánh, vẽ các hạt xương đại diện cho các yếu tố ảnh hưởng cụ thể.
 • Gán tên và mô tả: Gán tên cho mỗi nhánh và hạt xương để đại diện cho nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng tương ứng. Thêm mô tả ngắn gọn hoặc các chú thích nếu cần thiết để làm rõ ý nghĩa của từng thành phần.
 • Kiểm tra và hoàn thiện: Kiểm tra lại biểu đồ xương cá đã vẽ để đảm bảo tính logic và sự kết nối giữa các thành phần. Hoàn thiện và chỉnh sửa biểu đồ xương cá nếu cần thiết để tạo ra một biểu đồ rõ ràng và dễ hiểu.

Với các bước trên, bạn có thể vẽ một biểu đồ xương cá hoàn chỉnh và sử dụng nó để phân tích và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Ứng dụng của biểu đồ xương cá

Ứng dụng trong quản lý chất lượng

Cách sử dụng biểu đồ xương cá để phân tích nguyên nhân và hiệu quả:

biểu đồ xương cá được sử dụng để phân tích nguyên nhân gây ra các vấn đề và lỗi trong quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ.

Bằng cách xác định và phân loại các nguyên nhân chính và phụ, biểu đồ xương cá giúp nhận diện được các yếu tố ảnh hưởng và tìm ra nguyên nhân cốt lõi của vấn đề.

Đồng thời, biểu đồ xương cá cũng cho phép đánh giá hiệu quả của các biện pháp khắc phục và cải tiến để giảm thiểu rủi ro và tăng cường chất lượng.

Ví dụ về ứng dụng biểu đồ xương cá trong quản lý chất lượng:

Một ví dụ về ứng dụng biểu đồ xương cá trong quản lý chất lượng là khi một công ty sản xuất gặp vấn đề về chất lượng sản phẩm.

Bằng cách sử dụng biểu đồ xương cá, công ty có thể xác định các nguyên nhân chính như quá trình sản xuất, nguyên liệu, máy móc và con người.

Từ đó, công ty có thể tìm hiểu nguyên nhân cụ thể như việc sử dụng nguyên liệu kém chất lượng, thiếu kiểm soát quy trình sản xuất hoặc đào tạo không đủ cho nhân viên.

Dựa trên phân tích này, công ty có thể áp dụng các biện pháp cải tiến như kiểm tra chất lượng nguyên liệu, áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt hơn và đào tạo nhân viên để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ứng dụng trong quản lý dự án

Cách sử dụng biểu đồ xương cá để xác định và giải quyết rủi ro

biểu đồ xương cá có thể được sử dụng để phân tích và định rõ nguyên nhân gây ra rủi ro trong quá trình thực hiện dự án.

Bằng cách xác định các nguyên nhân chính và phụ liên quan đến rủi ro, biểu đồ xương cá giúp nhận diện các yếu tố có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến dự án.

Đồng thời, biểu đồ xương cá cung cấp một cách tiếp cận hệ thống để tìm hiểu tương quan giữa các yếu tố và xác định các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro.

Ví dụ về ứng dụng biểu đồ xương cá trong quản lý dự án

Một ví dụ về ứng dụng biểu đồ xương cá trong quản lý dự án là khi một dự án gặp khó khăn trong việc hoàn thành đúng thời gian và ngân sách.

Bằng cách sử dụng biểu đồ xương cá, nhóm quản lý dự án có thể phân tích các nguyên nhân chính như thiếu nguồn lực, kế hoạch không chính xác, sự phụ thuộc vào bên thứ ba và sự chậm trễ trong việc ra quyết định.

Từ đó, nhóm quản lý dự án có thể tìm hiểu nguyên nhân cụ thể như thiếu kinh nghiệm của nhân viên, việc ước lượng thời gian và ngân sách không chính xác hoặc sự thiếu rõ ràng trong việc quản lý liên kết với bên thứ ba.

Dựa trên phân tích này, nhóm quản lý dự án có thể áp dụng các biện pháp cải thiện như đào tạo nhân viên, thiết lập quy trình quản lý dự án chặt chẽ hơn và tạo ra các cam kết rõ ràng với bên thứ ba.

Ưu điểm và nhược điểm của biểu đồ xương cá

Ưu điểm của biểu đồ xương cá:

Phân loại nguyên nhân: biểu đồ xương cá giúp phân loại nguyên nhân gây ra vấn đề theo các nhóm chính, giúp nhận biết rõ ràng các yếu tố ảnh hưởng và tìm ra nguyên nhân cốt lõi.

Hiển thị mối quan hệ: biểu đồ xương cá cho phép hiển thị mối quan hệ giữa các nguyên nhân và vấn đề, giúp nhận ra các tương quan và tác động chéo giữa các yếu tố.

Phân tích sâu: biểu đồ xương cá tạo điều kiện cho việc phân tích chi tiết và sâu sắc về các nguyên nhân, giúp nhận diện các yếu tố chính và phụ liên quan đến vấn đề.

Giải pháp hiệu quả: biểu đồ xương cá giúp xác định các biện pháp khắc phục và cải tiến một cách cụ thể và hiệu quả, đồng thời giúp đánh giá tác động của các giải pháp.

Nhược điểm và hạn chế của biểu đồ xương cá:

Đòi hỏi sự đánh giá chủ quan: biểu đồ xương cá đòi hỏi sự đánh giá chủ quan từ các chuyên gia và nhóm làm việc, dựa trên sự suy luận và kinh nghiệm của họ. Điều này có thể dẫn đến một số sự khác biệt và sai sót trong việc xác định nguyên nhân.

Phụ thuộc vào sự hiểu biết và kinh nghiệm: Việc sử dụng biểu đồ xương cá hiệu quả yêu cầu kiến thức và kinh nghiệm đáng kể về quy trình và lĩnh vực cụ thể. Thiếu kiến thức và kinh nghiệm có thể ảnh hưởng đến việc xác định các nguyên nhân chính và đưa ra các giải pháp phù hợp.

Khó khăn trong việc tìm nguyên nhân cốt lõi: Trong một số trường hợp phức tạp, việc xác định nguyên nhân cốt lõi của một vấn đề có thể gặp khó khăn. biểu đồ xương cá không luôn cho phép xác định một nguyên nhân duy nhất và có thể dẫn đến sự phân tán và mâu thuẫn trong việc xác định nguyên nhân chính.

Thời gian và công sức: Việc xây dựng biểu đồ xương cá yêu cầu thời gian và công sức đáng kể. Từ việc thu thập thông tin đến phân tích và xác định nguyên nhân, quá trình này có thể mất nhiều thời gian và tài nguyên.

Xem thêm: Phương pháp 5 why – Tìm kiếm giải pháp hiệu quả

Các bước thực hiện biểu đồ xương cá hiệu quả

Định rõ mục tiêu và vấn đề cần giải quyết:

 • Xác định mục tiêu cụ thể của việc áp dụng biểu đồ xương cá.
 • Định rõ vấn đề cần giải quyết và mục tiêu đạt được thông qua biểu đồ xương cá.

Thu thập thông tin và xác định nguyên nhân tiềm năng:

 • Thu thập dữ liệu liên quan đến vấn đề, bao gồm thông tin về quá trình, dữ liệu số liệu, ý kiến và ghi nhận từ các bên liên quan.
 • Phân tích dữ liệu để xác định các nguyên nhân tiềm năng gây ra vấn đề.

Vẽ biểu đồ xương cá và phân tích kết quả:

 • Xác định các nhóm chính của biểu đồ xương cá dựa trên vấn đề và nguyên nhân tiềm năng đã xác định.
 • Vẽ biểu đồ xương cá bằng cách kết nối các nguyên nhân với các nhóm chính.
 • Phân tích kết quả để hiểu rõ mối quan hệ giữa các yếu tố và tìm ra nguyên nhân cốt lõi.

Đề xuất giải pháp và lên kế hoạch thực hiện:

 • Dựa trên kết quả phân tích, đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề.
 • Lên kế hoạch thực hiện các giải pháp, bao gồm xác định người chịu trách nhiệm, thời gian, và tài nguyên cần thiết.
 • Đánh giá và theo dõi hiệu quả của các giải pháp được thực hiện.
các bước thực hiện biểu đồ xương cá hiệu quả

Việc tuân thủ các bước trên sẽ giúp thực hiện biểu đồ xương cá một cách hiệu quả, từ việc định rõ mục tiêu và vấn đề, thu thập thông tin, xác định nguyên nhân, vẽ mô hình, phân tích kết quả và đề xuất giải pháp, cho đến lên kế hoạch thực hiện và đánh giá hiệu quả.

Kết luận

Việc áp dụng biểu đồ xương cá không chỉ giới hạn trong các công việc quản lý mà còn trong bất kỳ lĩnh vực nào hay bất kỳ tình huống nào bạn đều có thể sử dụng nó để tìm ra nguyên nhân sâu xa của vấn đề. Do đó, đây là công cụ cực kỳ hữu ích và phù hợp giúp bạn vượt qua những “mớ bòng bong” trong đầu mình.