PMA – Professional Management Academy

Danh sách certified PMP, PMI-ACP, PgMP ở PMA trong quý 3/2021

Danh sách certified PMP, PMI-ACP, PgMP ở PMA trong quý 3/2021
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

PMA thống kê danh sách học viên đã đạt được các chứng chỉ PMI trong quý 3 năm 2021

✨Quý III.2020: 26 học viên pass PMP

✨Quý III.2021: 51 học viên pass PMP, PMI-ACP, PgMP

– Các chứng chỉ quốc tế của Viện Quản lý dự án Hoa Kỳ (PMI) bao gồm:

  1. Chứng chỉ Quản lý dự án chuyên nghiệp PMP – Project Management Professional
  2. Chứng chỉ Quản lý chương trình chuyên nghiệp PgMP – Program Management Professional
  3. Chứng chỉ PMI-ACP – PMI Agile Certified Practitioner
Nguồn: Từ học viên PMA
Nguồn: Từ học viên PMA
Nguồn: Từ học viên PMA
Nguồn: Từ học viên PMA

Bạn có câu hỏi?

Đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia và sẵn lòng tư vấn giúp bạn.