PMA – Professional Management Academy

Danh sách học viên pass PMP® tháng 8/2020 của PMA

Danh sách học viên pass PMP® tháng 8/2020 của PMA
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Thành tích tuyệt vời đến từ các học viên của PMA trong tháng 8 vừa qua.
Thành công sẽ đến khi ta nỗ lực hết mình và không chùn bước trước khó khăn. Cheers!

  1. Anh Mai Xuân Hữu lớp PMPk57 passed PMP® ngày 06/08/2020

2. Chị Lã Yến Ly lớp PMPk58 passed PMP® ngày 12/08/2020

3. Chị Nguyễn Mỹ Linh lớp PMPk58 passed PMP® ngày 13/08/2020

4. Anh Nguyễn Quý Phong lớp Online PMPk04 passed PMP® ngày 20/08/2020

5. Anh Vũ Văn Quang lớp PMP k56 passed PMP® ngày 20/08/2020

6. Anh Nguyễn Hiền Huy lớp PMP k56 passed PMP® ngày 20/08/2020

7. Anh Ngô Hoàng Thành lớp PMPk56 passed PMP® ngày 27/08/2020

8. Chị Lê Hương Giang lớp PMPk58 passed PMP® ngày 27/08/2020

9. Anh Lưu Thanh Phương lớp Online PMP k04 passed PMP® ngày 27/08/2020

Bạn có câu hỏi?

Đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia và sẵn lòng tư vấn giúp bạn.