PMA – Professional Management Academy

Danh sách học viên pass PMP® tháng 8/2020 của PMA

Thành tích tuyệt vời đến từ các học viên của PMA trong tháng 8 vừa qua.
Thành công sẽ đến khi ta nỗ lực hết mình và không chùn bước trước khó khăn. Cheers!

  1. Anh Mai Xuân Hữu lớp PMPk57 passed PMP® ngày 06/08/2020

2. Chị Lã Yến Ly lớp PMPk58 passed PMP® ngày 12/08/2020

3. Chị Nguyễn Mỹ Linh lớp PMPk58 passed PMP® ngày 13/08/2020

4. Anh Nguyễn Quý Phong lớp Online PMPk04 passed PMP® ngày 20/08/2020

5. Anh Vũ Văn Quang lớp PMP k56 passed PMP® ngày 20/08/2020

6. Anh Nguyễn Hiền Huy lớp PMP k56 passed PMP® ngày 20/08/2020

7. Anh Ngô Hoàng Thành lớp PMPk56 passed PMP® ngày 27/08/2020

8. Chị Lê Hương Giang lớp PMPk58 passed PMP® ngày 27/08/2020

9. Anh Lưu Thanh Phương lớp Online PMP k04 passed PMP® ngày 27/08/2020