Trainer Profile

Trainer 

Nguyễn Xuân Bình

Nguyễn Xuân Bình PMA

PMP Trainer, PgMP Trainer

Để trở thành Trainer tại PMA cần phải có đủ các điều kiện:
1. Có chứng chỉ quốc tế như PMP®/ PMI-ACP/ ...
2. Được đào tạo bài bản về chuyên môn sư phạm cho người đi làm
3. Có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực

15+

Năm kinh nghiệm quản lý

5+

Năm kinh nghiệm đào tạo chuyên nghiệp

Kinh nghiệm

Trainer - PMA Vietnam

2018 – Now

Ngôn ngữ

Chứng chỉ

Học vấn

Cử nhân - Đại học Kinh tế Quốc dân

Giảng viên khác