PMA – Professional Management Academy

Trainer Profile

Trainer 

Phùng Thanh Cường

CuongPT PMA

PMP Trainer, PMI-ACP Trainer, B2B Trainer

Để trở thành Trainer tại PMA cần phải có đủ các điều kiện:
1. Có chứng chỉ quốc tế như PMP®/ PMI-ACP/ ...
2. Được đào tạo bài bản về chuyên môn sư phạm cho người đi làm
3. Có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực

16+

Năm kinh nghiệm quản lý

11+

Năm kinh nghiệm đào tạo chuyên nghiệp

Kinh nghiệm

separator.png

Trainer, CEO - PMA Vietnam

2012 – Now

separator.png

PMO - NAL Group

2015 – 2016

separator.png

PMO - FPT Software

2014

separator.png

Solution Lead -Alcatel-Lucent Network System Vietnam

2009-2011

Researcher - Laboratoire d'Informatique de Paris 6

2009-2011

Ngôn ngữ

Chứng chỉ

Học vấn

separator.png

Thạc sĩ - Đại học Pierre et Marie Curie

Cử nhân - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Giảng viên khác