PMA – Professional Management Academy

5 Scrum Discussion mà bạn cần phải biết

scrum discussion

Cập nhật lần cuối vào 05/07/2023 bởi Phạm Mạnh Cường

Daily Scrum là một phần không thể thiếu của Scrum. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về Scrum Discussion trong buổi họp đó. Nó không chỉ về 3 câu hỏi mà tất cả chúng ta đều biết, đó là: 

  • Bạn đã làm gì sau buổi Daily Scrum hôm trước để giúp team đạt được Mục tiêu của Sprint?
  • Bạn sẽ làm gì cho đến Daily Scrum tiếp theo để giúp team đạt được Mục tiêu của Sprint?
  • Những trở ngại nào đang cản đường bạn?

Mà đó là về việc kiểm tra và điều chỉnh; thu thập thông tin và xử lý với thông tin đó.

Dưới đây là 5 Scrum Discussion trong Daily Scrum mà team bạn cần phải biết

Thảo luận về việc lên kế hoạch cho công việc hiện tại

Nội dung thảo luận này là quan trọng nhất trong Daily Scrum. Đây là một phiên lập kế hoạch cho ngày hôm đó. 

Khi một Nhóm tham gia buổi họp hàng ngày, các Thành viên trong Nhóm cần chia sẻ những gì họ sẽ làm hôm nay. Thực sự không có gì phức tạp, đó chỉ đơn giản là cuộc thảo luận giữa các Thành viên trong nhóm về việc ai sẽ làm gì hôm nay, ai cần trợ giúp và ai sẵn sàng giúp đỡ.

Khi cuộc thảo luận này kết thúc, tất cả các Thành viên trong nhóm đều biết họ sẽ làm gì hôm nay hoặc ít nhất là họ sẽ làm gì ngay bây giờ. Chỉ vậy thôi, thế là đủ.

Scrum Discussion

Thảo luận về việc giải quyết các khó khăn

Nội dung thảo luận phổ biến thứ hai trong Daily Scrum là việc giải quyết các khó khăn, trở ngại. Trong cuộc thảo luận này, Scrum Master sẽ trao đổi với các Thành viên trong Nhóm xem họ có đang gặp trở ngại gì không để giúp họ tìm ra giải pháp và cách khắc phục.

Để làm được điều này, các khó khăn phải được thảo luận một cách kỹ lưỡng để xác định điều gì đang thực sự xảy ra, tại sao nó lại là một trở ngại và Nhóm muốn làm gì với nó. Mục tiêu là tìm ra kế hoạch giải quyết các vấn đề khó khăn và sau đó sẽ thực hiện kế hoạch đó.

Thông thường, Product Owner của Nhóm sẽ tham gia vào cuộc thảo luận này vì một trong hai lý do: hoặc Product Owner sẽ giúp loại bỏ những trở ngại này; hoặc Product Owner sẽ trao đổi với các Thành viên trong nhóm về việc cân bằng giữa những nỗ lực để giải quyết trở ngại đó và hoàn thành những công việc còn dang dở.

Thảo luận về Intraspective

Scrum Master có thể đã từng nghe thấy trong buổi Daily Scrum về Intraspective. Mục đích của Intraspective là thảo luận về một vấn đề, hoạt động hoặc sự kiện cụ thể để tìm hiểu xem có cần thay đổi các phương pháp hoạt động của Nhóm hay không.

Scrum Discussion intraspective

Thảo luận về sản phẩm/ dịch vụ 

TeamLets khi họp cần phải thảo luận về công việc của họ. Ví dụ, họ cần thảo luận về kiến trúc, thảo luận về thiết kế, thảo luận về giao diện và thảo luận về thiết kế thử nghiệm. Tại Daily Scrum, TeamLet nên nói với các thành viên còn lại của Nhóm rằng họ đang có những cuộc thảo luận này.

Thảo luận về việc thay đổi phạm vi

Trong 1 số trường hợp, Team cần thương lượng về sự thay đổi về phạm vi dự kiến ​​với Product Owner trong Sprint. Product Owner của Nhóm có thể đặt ra các kỳ vọng với các Bên liên quan và những kỳ vọng này phải được đồng bộ hóa với thực tế đang xảy ra trong Sprint.

Những kỳ vọng này có thể không đồng bộ theo một số cách:

  • Nhóm sẽ không thể hoàn thành tất cả những gì kỳ vọng đưa ra
  • Product Owner cần thay đổi phạm vi dựa trên các cuộc trò chuyện với các Bên liên quan.

Do đó, trong Daily Scrum, Product Owner hoặc Thành viên nhóm bị ảnh hưởng bởi những kỳ vọng phải đưa ra đề xuất về một cuộc thảo luận về phạm vi và sau đó Scrum Master và Nhóm phải tìm ra thời điểm để thảo luận về điều này.

Cuộc thảo luận này có thể không cần phải diễn ra ngay lập tức. Tất cả phụ thuộc vào mức độ khẩn cấp của sự thay đổi và thời gian còn lại trong Sprint, v.v. Nếu thay đổi khiến Mục tiêu của Sprint bị sửa đổi, thì bất kỳ cuộc thảo luận nào tiếp theo sẽ phải bao gồm các Bên liên quan.

5 Scrum Discussion này có thể không diễn ra hàng ngày, nhưng Nhóm Scrum, trong hành trình tiếp tục trở thành một Well-Formed Team ™, sẽ thường xuyên phải tham gia chúng.