PMA – Professional Management Academy

Phạm Mạnh Cường

Phạm Mạnh Cường

Web Designer - SEO - Content Marketing
PMP Cert thumbnail

Chứng chỉ PMP là gì? Những điều cần biết về PMP(2021)

Chứng chỉ PMP® (Project Management Professional) là một trong những chứng chỉ quốc tế nổi tiếng nhất về lĩnh vực quản lý dự án. Để có một cái nhìn tổng quan về chứng chỉ PMP, PMA đã tổng hợp một…
PMI-ACP Application Thumbnail

Hướng dẫn làm hồ sơ PMI-ACP step-by-step (2021)

PMI-ACP® (PMI Agile Certified Practitioner ®) là một chứng chỉ về quản lý dự án Agile do Học viện Quản lý Dự án Hoa kỳ PMI chứng nhận. Để tham gia được PMI-ACP Exam thì tất nhiên bạn phải nộp…