PMA – Professional Management Academy

Scrum vs Agile: Hiểu rõ, hiểu đúng

Scrum vs Agile

Cập nhật lần cuối vào 26/09/2023 bởi Phạm Mạnh Cường

Scrum vs Agile là hai khái niệm quan trọng trong quản lý dự án và phát triển phần mềm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ so sánh và điểm qua sự khác nhau giữa Scrum vs Agile để giúp bạn hiểu rõ hơn về cả hai và cách chúng có thể được áp dụng trong dự án của bạn.

Scrum vs Agile: Định nghĩa

ScrumAgile
Scrum là một phương thức thực hiện Agile, tập trung vào việc quản lý dự án và phát triển phần mềm thông qua các sprint và các cuộc họp định kỳ.Agile là một triết lý phát triển dự án và quản lý dự án, tập trung vào sự tương tác, linh hoạt, và cải thiện liên tục để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Scrum vs Agile: Nguyên tắc

scru
ScrumAgile
Giá trị chính (Core values)Courage: Dũng cảm
Focus: Tập trung
Commitment: Cam kết
Respect: Tôn trọng
Openess: Cởi mở
– Cá nhân và sự tương hỗ quan trọng hơn quy trình và công cụ
– Sản phẩm xài được quan trọng hơn tài liệu về sản phẩm
– Cộng tác với khách hàng quan trọng hơn đàm phán hợp đồng
– Phản hồi với sự thay đổi quan trọng hơn bám theo kế hoạch
Nguyên tắc (Trong Scrum gọi là Pillar – trụ cột)– Transparence: Sự minh bạch trong tiến độ công việc và vấn đề gặp phải.  
– Inspection: Kiểm tra liên tục để đảm bảo tiến độ dự án.  
– Adaptation: Linh hoạt trong việc thay đổi để cải thiện hiệu suất.
– Ưu tiên cao nhất của chúng tôi là làm hài lòng khách hàng thông qua việc cung cấp sớm và liên tục các phần mềm có giá trị.
– Chào mừng các yêu cầu thay đổi, thậm chí ở giai đoạn cuối của quá trình phát triển. Các quy trình linh hoạt khai thác sự thay đổi để tạo lợi thế cạnh tranh cho khách hàng.
– Cung cấp phần mềm hoạt động thường xuyên, từ vài tuần đến vài tháng, ưu tiên khoảng thời gian ngắn hơn.
– Người kinh doanh và nhà phát triển phải làm việc cùng nhau hàng ngày trong suốt dự án.
– Xây dựng các dự án xung quanh những cá nhân có động lực.
– Cung cấp cho họ môi trường và sự hỗ trợ mà họ cần, đồng thời tin tưởng họ sẽ hoàn thành công việc.
– Phương pháp hiệu quả và hiệu quả nhất để truyền đạt thông tin đến và trong nhóm phát triển là trò chuyện trực tiếp.
– Phần mềm hoạt động được là thước đo chính của sự tiến bộ.Các quy trình linh hoạt thúc đẩy sự phát triển bền vững. Các nhà tài trợ, nhà phát triển và người dùng sẽ có thể duy trì tốc độ ổn định vô thời hạn.
– Sự chú ý liên tục đến sự xuất sắc về mặt kỹ thuật và thiết kế tốt sẽ nâng cao tính linh hoạt.
– Sự đơn giản – nghệ thuật tối đa hóa khối lượng công việc chưa hoàn thành – là điều cần thiết.
– Những kiến ​​trúc, yêu cầu và thiết kế tốt nhất xuất hiện từ các nhóm tự tổ chức.
– Định kỳ, nhóm suy nghĩ về cách trở nên hiệu quả hơn, sau đó điều chỉnh và điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp.

(Trích từ 12 nguyên tắc Agile)

Scrum vs Agile: Quy trình

ScrumAgile
Quy trình– Có quy trình cụ thể với các vai trò như Scrum Master, Product Owner và Development Team.  

– Sử dụng các sprint với thời gian cố định và các cuộc họp hàng ngày, lập kế hoạch sprint, kiểm tra và đánh giá.
– Không định nghĩa cụ thể quy trình mà tập trung vào nguyên tắc và giá trị căn bản. 

– Sử dụng nhiều phương thức khác nhau như Scrum, Kanban, XP tùy thuộc vào tình hình cụ thể.
Vòng lặpScrum sử dụng các sprint có độ dài cố định (thường 2-4 tuần) để hoàn thành các công việc.Agile có thể sử dụng các vòng lặp ngắn hạn hoặc vòng lặp linh hoạt dựa trên tình hình cụ thể.
Các cuộc họpScrum định rõ các cuộc họp hàng ngày, cuộc họp lập kế hoạch sprint và cuộc họp kiểm tra và đánh giá (Sprint Review và Sprint Retrospective).Agile khuyến khích các cuộc trao đổi liên tục giữa các thành viên trong dự án.
Quản lý yêu cầuScrum sử dụng Product Backlog để quản lý yêu cầu và Product Owner là người quản lý nó.Agile khuyến khích sự thay đổi linh hoạt trong yêu cầu dự án để đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng.
Tập trungScrum tập trung vào việc chia công việc thành các user story và hoàn thành chúng trong các sprint.Agile tập trung vào sự tương tác liên tục giữa các thành viên trong dự án và thay đổi để cải thiện quá trình làm việc.
Đánh giá tiến độScrum sử dụng burndown chart để theo dõi tiến độ của dự án trong suốt thời gian sprint.Agile thường sử dụng các biểu đồ như velocity chart để đánh giá tiến độ.

Scrum vs Agile: Ưu và nhược điểm

ScrumAgile
Ưu điểm– Giúp tập trung vào công việc cụ thể trong các sprint. 
– Tạo sự minh bạch và đánh giá tiến độ dễ dàng thông qua burndown chart. 
– Phù hợp với các dự án có phạm vi rõ ràng.
Linh hoạt và thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng. Tập trung vào giá trị và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khuyến khích sự tương tác và sự tập trung vào con người.
Nhược điểm– Có thể không phù hợp với các dự án có tính linh hoạt cao và yêu cầu thay đổi thường xuyên. 
– Đòi hỏi sự cam kết mạnh mẽ từ tất cả các thành viên.  
– Không phát huy hiệu suất tốt nếu không thực hiện đúng quy trình.
– Yêu cầu sự tự quản lý và tự tổ chức mạnh mẽ từ các thành viên của nhóm.  
– Khó để theo dõi tiến độ trong các dự án lớn và phức tạp.
– Có thể dẫn đến sự lơ là trong việc thiết kế và tài liệu.